От началото на пазарната 2017-2018 година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от пристанище Бургас, но за сметка на това износът на пшеница върви с пълни обороти.
 
 
За същия период износът на пшеница през пристанището нараства с 44,6% на годишна база до 1 225,4 хил. тона. При ечемика увеличението е над четиринадесет пъти до 86,7 хил. тона. 
 
При рапицата ситуацията е неблагоприятна - регистриран е спад в износа от 30,9%, което се дължи на слабата реколта заради неблагоприятните климатични условия през изминалата година.
 
Предсеитбена подготовка е извършена на 10 566 132 дка у нас към 29-и октомври, а дълбока оран на 4 179 854 дка, сочи оперативен анализ на земеделското министерство. За сравнение преди година тези площи са били съответно 10 119 896 дка и 4 135 142 дка. 
 
Засетите площи с ръж, маслодайна рапица и пшеница са с между 0,1% и 14,2% повече към същия период на 2016 г. Спад обаче има при площите с ечемик и тритикале, съответно с 8,2% и 18,1% по-малко.