Износът на хранителни продукти с по-висока добавена стойност се увеличава през миналата година и през първото полугодие на 2018 г. Министърът за земеделието, храните и горите Румен Порожанов съобщи това по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата Румен Георгиев.
 
 
„Основен инструмент за постигане на по-висока конкурентоспособност е Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За двата програмни периода са сключени 5436 договора за подпомагане за близо 2 млрд. лева. Една от мерките за ПРСР, в която бенефициентите проявяват значителен интерес е 4.2 – Инвестиции в преработка на селскостопански продукти“, обясни министърът.
 
Повечето от постъпилите проектни предложения по мярката досега са насочени към производството на млечни и месни продукти, растителни и животински масла и към преработката на плодове и зеленчуци. От началото на нейното прилагане досега са сключени за настоящия програмен период 235 договора с обща стойност на субсидията в размер на 319 млн. лева.
 
От страната ни през миналата година са изнесени селскостопански продукти на стойност близо 4,2 млрд. евро, което е с 1,1% над нивото от предходната година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Износът на растения и продукти от растителен произход е на стойност близо 2 млрд. евро или с 5,2% по-малко на годишна база.
 
Положителното търговско салдо в търговията с тези продукти през миналата година надхвърля 1 млрд. евро. В същото време се отчита увеличение на износа на други продукти. Така делът на растенията и продуктите от растителен произход в общия аграрен бизнес намалява от 42,9% през 2016 г. на 46,2% през 2017 г. 
 
 
По думите на министъра най-значителен в стойностно изражение е експортът на житни растения – основно пшеница, царевица и ечемик, който представлява 22,4% от общия износ на селскостопански продукти. Следват маслодайните семена и плодовете – главно слънчоглед и рапица, с дял от 14,6%.  
 
По предварителни данни през първите шест месеца на 2018 г. износът на селскостопански стоки се увеличава с 13,5% спрямо същия период за 2017 г. и достига 1,9 млрд. евро, в това число 809 млн. евро на растения, продукти от растителен произход. Експортът на житни растения и маслодайни семена продължава да заема най-голям дял в общия аграрен износ – съответно 20,6% и 12,8%. 
 
„В същото време обаче през последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на износа на преработени продукти с по-висока добавена стойност и съответно нарастване на техния дял в структурата на аграрния износ“, подчерта министър Румен Порожанов.
 
През тази година например има съществен ръст на износа на мляко и млечни продукти – с 15,1%, и на мазнини и масла от животински и растителен произход - с 21,5% увеличение. Експортът на хранителни продукти, подготвени на базата на житни растения и тестени се е увеличил с 10,7%, на хранителни продукти от плодове и зеленчуци – с 6,9%, на местни и рибни храни – с близо 15%, и на захар и захарни изделия – с 12%.