По оперативни данни, през периода 01 юли 2015 г. – 26 юни 2016 г. през Пристанище Варна са изнесени общо 1 702 хил. тона пшеница, което е с 34,8% повече спрямо същия период на предходната маркетингова година. Същевременно, експортът на ечемик и рапица през порта намалява, съответно с около 17% и 42% на годишна база. Това сочи Оперативният анализ за основните земеделски култури от 29 юни. През последната седмица не са преминавали товари с трите култури през пристанището.

От началото на настоящата пазарна година до момента през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са изнесени 9,3 хил. тона пшеница и 3,2 хил. тона ечемик, а експорт на рапица не е реализиран. 
 
Общо за периода 01 септември 2015 г. – 26 юни 2016 г., износът на царевица през Пристанище Варна изостава с 46,6% на годишна база, а този на слънчоглед – с 40,1%, като през последната седмица на пристанището не са преминавали товари с двете култури. 
 
 
През „Пристанище Бургас“ ЕАД засега не е отчетен износ на царевица и слънчоглед.
 
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 01 юли 2015 г. до 26 юни 2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас. 


Оперативен анализ на основни земеделски култури към 29.06.2016 г. (Бюлетин № 26/2016)