Съюзът на Дунавските овощари откри първото Общо събрание след сформирането си, предаде репортер на Фермер.БГ.
 
По време на събранието членовете и фермерите ще отчетат свършеното през миналата година и ще обсъдят въпроси, касаещи сектор овощарство.
 
В събранието ще се включат и представители на Министерството на земедлеието и храните и Държавен фонд "Земеделие": Румен Младенов - МЗХ, Д. Кънчев - директор ДФЗ Русе, г-н Димитров- гл. експерт координати в дирекция Съвети в земеделието, Русе и др.
 
Общото събрание се провежда съвместно със специализирано изложение на тема „Овощарството - възможност, бизнес, развитие”.
Мероприятието се провежда в гр. Русе, в Канев център – Русе. Целта на събитието е да бъдат представени специализирани фирми, обслужващи различни дейности от отрасъла.
 
На изложението присъстват фирми от сферата на: Производство на посадъчен материал; Препарати за растителна защита; Технологично оборудване за овощарството – машини, съоръжения, капково напояване; Хранително-вкусова промишленост – преработване и консервиране; Услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване; Научна дейност и образование; Горива; Опаковки.