ДФ „Земеделие“ предоставя нова електронна услуга, от която могат да се възползват първите изкупвачи на сурово мляко. От 11 май 2020 г. те имат възможност да впишат своите договори в регистъра на сключените договори за доставка на сурово мляко в ИСАК, както и да подадат заявлението си по електронен път. 

Експерти: Добри новини за млечното говедовъдство

Онлайн кандидатстването става през Системата за електронни услуги (СЕУ) на фонда – в специално разработена секция.  

За изкупвачите е изготвено „Ръководство за електронно въвеждане“. В него е събрана полезна информация с насоките и стъпките за регистрация, подаване на заявление и регистрирането на самите договори. 

За улеснение на кандидатите е съставен и списък с често допускани грешки при кандидатстването по схема „Договорни отношения в сектора на млякото“. Информацията съдържа съвети към бенефициерите как да попълнят и предоставят коректно изискваните данни. 

Ръководството за въвеждане и списъкът с най-често допусканите грешки са публикувани на официалната интернет страница на ДФЗ в раздел „Селскостопански пазарни механизми“, секция „Мляко“. От същото място могат да се изтеглят и формулярите на документите, които са по образец.   

В периода на плавно преминаване към прием през СЕУ чрез електронен подпис, бенефициентът трябва да посети областната структура на ДФЗ по място на дейността за окончателно одобрение на подадените данни. 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Фермер: Расте интересът към нашите млечни продукти

Производител: Нужна ни е добра реклама, за да се пласираме на пазара

Мляко: Организация на производители пробива във веригите