В Института по животновъдни науки (ИЖН) – Костинброд работят няколко специализирани лаборатории: за химични анализи на фуражи и храни; по месо; по мляко; химическа лаборатория по пчелни продукти; по липиден и ензимен анализ; лаборатория “Изкуствено осеменяване и ембриотрансфер”; по вълна и кожа; по морфология и качество на яйцата.

 

Като цяло лабораторната база и оборудване са физически и морално остарели, отчита ръководството на института. За 2014 г. екипът на ИЖН смята за приоритет обновяването на лабораторното оборудване, и осигуряването на средства за закупуване на модерна апаратура.

 

“Без това е немислимо провеждането на каквито и да са изследвания на съвременно равнище”, категорична е доц. д-р Мая Игнатова, директор на ИЖН - Костинброд. Една от целите пред института е създаването на поне две акредитирани лаборатории – лаборатория за анализ и окачествяване на фуражи и лаборатория за анализ и окачествяване на животинска продукция.

 

Необходимо е и дооборудването на лабораторията по пчелни продукти, която в последствие също да бъде акредитирана. От ИЖН за заложили в програмата си работа и възстановяването на някои от лабораториите, като тези за аминокиселинен анализ и за минерален анализ. “Друга съществена част от оборудването, необходимо за провеждане на експерименти с животни са опитните помещения.

 

В момента в Института функционират опитни помещения за провеждане на физиологични и балансови опити с дребни преживни животни. Подготвени са и помещения за провеждане на опити с 12 птици и зайци. Освен това необходимо е да бъде дооборудвана и лаборатория за извършване на кланичен анализ”, е записано в програмата на ИЖН за 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!