Мярката за преработка на земеделска продукция 4.2 по Програмата за развитие на селските райони трябва да стимулира онези преработватели, които преработват български суровини или поне да им се даде стимул да започнат да преработват български суровини. Това коментира пред Фермер.БГ изпълнителният директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) Ивайло Тодоров. 
 
В контекста на това, че уязвимите сектори зеленчуци, плодове, етеричномаслени и животновъдство са заложени като приоритетни за настоящия програмен период, ние трябва да мислим как тези сектори да бъдат подпомогнати в цялата Програма, във всички нейни мерки, посочи Тодоров. По думите му, предложението на АЗПБ да се дава приоритет на онези преработватели, които преработват българска суровина, не е прието от Комитета по наблюдение на Програмата. 
 
Ние предложихме в критериите на оценка на проектите да бъде включен критерий, при който съответно преработвателите да доказват с договори преработката на суровини от български земеделски производители. Предложихме схема и тя можеше да бъде доста лесна – чрез проверка от ДФЗ по ИСАК заявленията по обвързаното подпомагане за зеленчуци, плодове, животновъдство. Това обаче не беше възприето от Комитета по наблюдение на ПРСР и на практика предложението не беше прието, обясни Тодоров. 
 
В момента се разработва Наредбата по прилагане на мярката за преработка и от АЗПБ ще настояват с нея да се гарантира закупуването на българска суровина - „а именно да се заложи изискване за ресурсна обезпеченост на проектите, която пак да бъде доказана с договори от български земеделски производители. Тоест няма да се откажем от идеята, дори и да не бъдат приоритизирани онези, които стимулират българското производство, то поне да се заложи един общ критерий за кандидатстване -  именно чрез договореност между земеделските производители и преработвателите“, обясни Ивайло Тодоров. 
 
На въпрос Какви са нагласите на управляващия орган за това?, изпълнителният директор на АЗПБ коментира: „Принципно Управляващият орган има позитивна нагласа и аз не виждам причина да има по-различно мнение, защото ние не можем да кажем, че даваме приоритет на преработката на плодове и зеленчуци, а в същото време някакси да не направим така, че тези зеленчуци да не са от България, а да ги внасяме от Македония, Сърбия и т.н. Няма никаква логика! Вашите читатели са много и не знам дали ще има един, който да каже: „Не, по-добре да ги внасяме от Македония!“
 
След като критериите по мярка 4.2, които са основата за разработване на Наредба, бяха одобрени от Комитета по наблюдение, има и работен вариант на Наредбата, който е изпратен до Тематичната работна група (ТРГ). Очаква се в най-скоро време да има заседание на ТРГ, за да се доизчистят детайлите по Наредбата и тя бъде публикувана.
 

София БЕЛЧЕВА
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!