„Новият министър трябва да работи много сериозно за възстановяването на производството на плодове и зеленчуци. И докато плодовете са дългосрочна инвестиция, при зеленчуците може да се намери по-бързо решение.

В България е необходимо да се обърне внимание на веригата от производител до краен потребител и на проследяемостта на произведената продукция“, коментира за Агри.БГ Иван Кабуров, който успешно развива не само зърнопроизводство, но и е водещ зеленчукопроизводител от района на село Мало Конаре. 

Питаме ви: Какви са очакванията ви от Кирил Вътев като министър?

Той припомни, че българското зеленчукопроизводство е много ограничено, а в момента по магазините е пълно с турски и албански домати с лошо качество. Подобна е ситуацията и в хипермаркетите, както и по борсите и тържищата. 

„Мисля, че новият министър разбира нещата много добре. Трябва зеленчукопроизводството и оранжерийното производство да бъдат приоритетни сектори. Да има ефективна проследяемост на продукцията и да се намери начин за подпомагане на реалните производители, които плащат данъци и са регистрирани по ДДС. 

Иван Кабуров: Ние не искаме реални пари, а подпомагане чрез въвеждане на нови правила, които да се изпълняват.

Според земеделския производител държавата може да предостави на организациите на производители на плодове и зеленчуци безплатно щамповани кашони с един същи цвят, които са номерирани.

Те от своя страна да ги дават на своите членове срещу осчетоводяване. По този начин всички производители на плодове и зеленчуци ще бъдат „принудени пасивно“ да се включват в организациите на производителите на плодове и зеленчуци, за да се възползват от предимствата, които им дават. 

Знае се, че едно кашонче събира 7-8 кг домати, 6 кг краставици или 10 кг ябълки.

„Така ще се проследява и добивът на производителя от данъчна гледна точка. Оттам нататък да се забрани продаването на плодове и зеленчуци в кашони, които са десета употреба, за да може секторът да се осветли“, казва още Кабуров. 

Той препоръчва сдруженията да бъдат структурирани около новите 6 борси и тържища, които ще се създават със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. 

Фермер: Парите, които се раздават, са отбиване на номер пред ЕС и замазване на очите на производителите

„Трябва да има проследяемост на произведената продукция, а за тези, които се регистрират със зелени талончета и са освободени от ДДС, да може да се засече, че са произвели количествата, които продават. А не с едно картонче да продават цяла година на пазара и плодове и зеленчуци, и тази търговия да минава без ДДС“, обяснява още стопанинът. 

Той е убеден, че е необходимо продукцията да се доставя в перфектни опаковки и при добра хигиена, а не някои недобросъвестен човек да позамете буса си, в който единият ден е карал животни, а на следващия слага на пода кашоните със зеленчуци.

Това е болният ни проблем – проследяемост на продукцията, цялото количество да се осчетоводява на реални цени и вносът от чужбина да се ограничи и също да бъде на истински цени. 

„Необходимо е да има защитни лостове, за да се стимулира българският зеленчукопроизводител да произвежда все повече“, казва още Иван Кабуров.