Хранително-вкусовата промишленост и всичко, свързано със земеделието и производството, са секторите, към които италианският бизнес проявява интерес за инвестиции в България. Това заяви председателят на „Конфиндустрия Италия“ Винченцо Боча след общо събрание на организацията миналата седмица в София.
 
 
„Конфиндустрия България“ обединява близо 300 фирми. Сдружението на италианските предприемачи у нас има вече 17-годишна история.
 
„България и Италия са две взаимнодопълващи се страни. Те могат заедно да посрещнат новите предизвикателства, които предстоят на Европа. „Конфиндустрия България“ доказва плодовете на това сътрудничество, защото сред нашите членове има много италиански предприемачи, които са тук от години, инвестирали са, развили са се, постигнали са резултати и на нас не ни остава друго освен да разширим сътрудничеството за взаимно изгодни резултати“, каза Винченцо Боча пред ТВ „Европа“.
 
През миналата година Италия е вторият най-голям икономически партньор на нашата страна, като българският износ достига 2,170 млрд. евро, а вносът оттам е на стойност 2,067 млрд. евро. Експортът ни включва рафинирана мед и медни сплави, петролни продукти, зърнени култури, готови изделия и части за обувната промишленост, електрическата техника, а също и стоки на текстилната, шивашката и кожаро-кожухарската индустрия. Във вноса от Италия водещите групи са трактори, автомобили и други превозни средства, обработени кожи. Общият двустранен стокообмен възлиза на 4,237 млрд.евро.
 
Над 6000 италиански фирми работят в България, като част от тях и с българско участие. Те участват активно в икономиката на страната ни, като създават около 50 000 работни места в страната.