Екипи от експерти на компаниите Microsoft, Intel и Tencent на територията на университета Вагенинген в Холандия изясняват кой от тях най-добре отглежда краставици. IT-специалистите в провинция Гелдерланд от септември до декември провеждат експеримента Autonomous Greenhouse Challenge, посветен на отглеждането на краставици в напълно автоматизирани оранжерии, пише изданието Itc.

Нова система за отглеждане на ягоди

Всички участващи екипи са натоварени със задачата да отглеждат краставици – този зеленчук е избран в качеството на тестова култура заради разнообразието от подходи, включително автоматизирани, при отглеждането й.

В проектите на Microsoft, Intel и Tencent ролята на човека е сведена до минимум. Неговото участие се налага едва при отрязването на краставиците и в случай че има нужда от отстраняване на листа. Всички параметри на околната среда се регулират от изкуствен интелект. В частност, алгоритъм, анализирайки данните от датчици, управлява изкуственото осветление, вентилацията, напояването, внасянето на торове, температурата и други показатели, влияещи на растежа на краставиците.

Освен технологични гиганти, в конкурса участват и китайски студенти от AiCu (Artificial Intelligence Cucumber) и контролна група от фермери от Холандия. Последната използва традиционен метод за оранжерийно отглеждане на краставици.

По резултати в края на октомври лидер е екипът на Microsoft Sonom. Компанията е следвана от екипите на Tencent iGrow и китайския стартъп AiCu. От маратона е отпаднал само отборът на Deep Greens на компания Intel. По този начин и сега е видно, че средно изкуственият интелект се справя по-добре с фермерската работа от човека.

Подробности за прилаганите от всяка една група технологии може да се очакват след края на състезанието. Заключения ще бъдат анонсирани до края на тази година. Журито на университета Вагенинген ще оцени надеждността и екоустойчивостта на методите на всеки един отбор, след което ще бъде обявен победител.

Състезанието се финансира по инициатива на Tencent Exploration Team, която инвестира в перспективни агропроекти, работещи над решаването на глобални проблеми, и от университета Вагенинген.