Правенето на 15 копия вече е в миналото. Няма да се мъкнат кашони с документи до столицата, няма да висите по опашки, за да си входирате проектите. Така нагледно обобщи в Добрич улесненията, които предлага Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), Георги Стратиев, началник отдел „Информационни системи” към Министерски съвет. 

Как се подават проекти чрез ИСУН?

Експертът потвърди, че тежките и тромави бюрократични изисквания са били непосилни за бенефициентите. В залата присъстваха представители на местните инициативни групи и на част от общините в Добричка област.

„Всички тези копия се складираха в едни шкафове и никой никога не ги отваряше. Това вече никъде не съществува. За наше щастие всички проекти се подават чрез ИСУН. Този път, който изминахме, не беше лесен”, изтъкна още Георги Стратиев. 

Обновеният публичен модел ИСУН 2020 беше представен в Добрич по покана на Областния информационен център. Едно от положителните последствия е, че системата има сериозна екологична насоченост. 14 810 дървета са спасени след въвеждането на ИСУН. Броят им се изписва всеки ден на сайта на програмата. 

Чрез новия модул „Мога ли да кандидатствам“ всяко заинтересовано лице може да научи по кои програми и процедури е допустим кандидат. 

Нагледно беше показано и извличането на различни видове справки, което дава възможност и за осъществяване на граждански контрол. Бенефициентите могат да получат информация за финансираните проекти и електронно да кандидатстват със стандартизиран формуляр. Не на последно място е оптимизираното оценяване и управление на проектите. 

Скоро се очаква и нова версия на електронното кандидатстване, която ще позволи да се види оценката на проектите и мотивираното решение на всеки оценител при евентуален отказ. Обмисля се също да се премахне използването на квалифицирания електронен подпис, с което ще се улеснят бенефициентите, подчерта още Георги Стратиев. 

Неговият колега, експертът Станислава Димитрова, показа пътя на развитие на системата от старта през 2009 г. със 7 оперативни програми и 1344 потребители. Към настоящия момент ИСУН има 20 програми и над 70 000 потребители.