Зеленчуковата продукция у нас през 2022 г. е паднала на едно от най-ниските равнища в исторически план, сочи равносметката на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА), позовавайки се на данни от Националния статистически институт (НСИ).

Ще я бъде ли мечтата на фермерите - субсидии без данъци

В стойностно изражение се отчита спад от 6% на годишна база. Зеленчуците през изтеклата година са заемали едва 4% от родното растениевъдство и до 3% в брутната продукция от цялото селско стопанство.

Макар обемите при доматите да са по-ниски (-7% спрямо 2021 г.) – 109 хил. тона, то паричната им стойност се увеличава. През 2022 г. те заемат 29% от общата стойност на зеленчукопроизводството, възлизайки на 103 млн. лв., а само година по-рано делът им е бил 28%.

Повишението на дела на доматите в общата продукция от зеленчуци се дължи на повишение на цените, които са нараснали с 18% за година, докато физическите обеми са паднали с 22%”, констатират анализаторите и акцентират, че спадът на количествата идва предимно от оранжериите – явно по-малко домати са отглеждани там.

Спад има и при краставиците. Добитите количества се изчисляват на 47 хил. тона (-12% към 2021 г). Ръст в продукцията обаче се отчита при пипера. За изминалата година полското производство на пипер се оценява на 59 хил. тона (+4% спрямо 2021 г) и общо производство от 61 хил. тона.

В годишната равносметка анализаторите отчитат още, че цените на дребно са нараснали значително. Цените на дребно за домати на годишна база през 2022 г. са нагоре с 35%, а същите на едро стигат 40%. При краставиците цените на дребно са 17% нагоре, а на едро – до 20%. Средно цените на дребно за зеленчуци по изчисления на САРА за 2022 г. достигат ръст от 22%. Експертите подчертават, че ръсът при изкупните цени обаче е далеч по-малко видим.

От CАРА публикуват и прогнозни изкупни цени на основните зеленчуци у нас за януари 2023 г., вариращи от 1,50 лв./кг за пипера до 2,20 лв./кг за краставиците.

„В условията на инфлация и относително намаление доходите на населението консумацията на зеленчукови консерви се увеличава, с ръст при домашно приготвените, което се дължи и на добрата реколта от зеленчуци през 2022 г. в частните градини. Местните преработватели са под натиск, особено ако не са интегрирани с производството”, се казва още в бюлетина на САРА.