Намаляването на търсенето на говеждо месо на вътрешния пазар принуждава производителите в Испания да търсят нови потенциални пазари за реализация на продукцията си, пише meatinfo.ru.

Рязък спад на производството на телешко месо

По официални данни на Министерство на земеделието, риболова и храните испанците са консумирали през 2018 г. около 47 кг. месо на година, което е с 3 кг. по-малко, сравнено с 2017 г. 

Предвид намаляването на вътрешното потребление, експортът играе ключова роля за испанската месна промишленост.

Португалия, Франция и Италия са основни вносители на испанското говеждо месо. През 2017 г. Германия значително увеличи поръчките си към испанските производители, напомня изданието Vacuno de Elite.

Друга посока за успешна реализация на продукцията са азиатските пазари. Те предлагат добър потенциал за испанския сектор за производство на месо. В Азия има много потребители и икономическото ниво на развитие е благоприятно. Темпото на увеличаване на доставките към тези пазари расте бавно. 

Китай и Япония са основните пазари, на които испанските производители възлагат надежди. Същевременно износът на испанско месо към страни като Филипините, Сингапур, Южна Корея и Виетнам също расте.