Продължава набирането на кандидати за бране на ягоди в Испания. Обявени са 350 свободни работни места. Срокът за кандидатстване е 26 февруари 2016 г., съобщават от Агенцията по заетостта.
 
Работодателите предлагат брутна заплата в размер на 39,87 € на ден, като след внасяне на социални, здравни осигуровки и ДОД нетното възнаграждение е 38,40 € на ден. Разходите за път до Испания са за сметка на работника, като стойността на билета се удържа от първата заплата. Връщането до България е за сметка на работодателя, ако работникът остане до края на кампанията и не напусне самоволно работа.
[news]
Работното време е 6 ч. и 30 мин. на ден при шестдневна работна  седмица, а почивният ден е в зависимост от производителността и климатичните условия.
 
Предвид възможностите за настаняване, кандидатите трябва да са жени на възраст от 20 до 40 г. Трябва да имат опит в селскостопанска работа, да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно.
 
Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период до 15 дни.
 
Одобрените през януари ягодоберачки вече заминаха за Испания. По подадена от испанския работодател информация, очакваното заминаване на следващите одобрени кандидатки ще бъде до края на март 2016 г.
 
Поради напредналата кампания за бране на ягоди и ангажираността на кооператива интервютата ще се организират периодично по скайп в бюрата по труда по предварително уговорен график за ден и час.
 
Кандидатите следва да заявят своя интерес в бюрата по труда по местоживеене.