Европейската комисия публикува доклад за усвояването на европейски средства в аграрния сектор от страна на земеделските производители в Испания за периода 2007-2013 г.

 

Средствата по ОСП в Испания за периода 2007-2013 г. са били на стойност общо 47 млрд. евро. През 2012 г., например, Испания е получила над 5.2 млрд. евро за директни плащания, от които са се възползвали 895 200 земеделски производители, 74% от които са получили финансиране под 5 000 евро. Използвайки предоставените европейски средства, испанските фермери са развили стопанствата си, се посочва в доклада.

 

Средствата за развитие на селските райони са довели до 30 000 нови работни места, 8 000 млади земеделски производители са започнали дейност в агросектора, модернизирани са били 28 000 земеделски стопанства, над 4 000 преработвателни предприятия са увеличили производителността си. В доклада е записано още, че средствата за развитие на селските райони са насърчили създаването на по-устойчив модел на селското стопанство като 25 000 земеделски производители са били финансово подкрепени за биологичното земеделие и близо 90 000 ферми са приложили методики за работа при опазване на околната среда.

 

За периода 2009-2013 г. в Испания са били усвоени 1.2 млрд. евро в лозаро-винарския сектор по испанската национална програма за лозарство и винарство, както и 180 млн. евро за подкрепа на сектор Плодове и зеленчуци само през 2013 година.

 

Испания е една от страните-членки, в които за новия програмен период са предвидени по-малко средства в ОСП. През следващите 7 години чрез новата ОСП в Испания се очаква да бъдат инвестирани почти 45 млрд. евро в развитие на селското стопанство и селските райони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!