Управителният съвет на Националната асоциация на млекопроизводителите в Република България е изпратил отворено писмо до министъра на земеделието и храните, в което се обявява срещу хаоса и безумието в млечния сектор. Исканията на млекопроизводителите са ситуирани в 16 точки.:
 
 
Като най-тревожно е отбелязано вземането на спешни мерки за преодоляване на създалата се ситуация, при която преработвателите отказват да изкупуват суровото мляко. На първо място, според млекопроизводителите, трябва да се ускори работата по адаптирането на идентификационната система към Разплащателната агенция с цел да се извършат плащанията за глава добитък до средата на 2009 год. По 300 лева за глава едър рогат добитък над 6-месечна възраст и по 50 лева за глава дребен рогат добитък от основното стадо и ремонтните животни, искат животновъдите. За глава едър рогат добитък с месодайно направление фермерите искат по 200 лева.
 
Според писмото субсидирането на произведеното и продадено качествено сурово мляко трябва да започне още от януари 2009 год. като подпомагането не трябва да бъде по-малко от 200 лева за тон краве и 250 лева за овче и биволско мляко. Създаване на квотна борса и обявяване на неизплатените помощи в края на 2008 год. и преразпределение на остатъка от средствата.
 
Да бъдат преведени обещаните до 10 000 евро на ферми за достигане на европейските стандарти за качество на млякото и продължаване действието на програмата “де минимис” за фермери, неизползвали максималния й размер. Да се приеме защитна цена за изкупуване на литър сурово краве мляко, равна на минималното съотношение 2:1 към цената на комбинирания фураж, а цената за литър овче мляко да не бъде по-малка от 1,30 лева.
 
Управителният съвет настоява за незабавно изплащане на субсидиите за мерите, пасищата и обработваемите земи за 2008 год. Той е за въвеждане на стриктен контрол от страна на ДВСК и РИОКОЗ на млечните продукти, предлагани на нашия пазар, като се въведе задължително изискване на опаковката да бъде посочено съдържанието на всеки от тях с указани количествени характеристики. ДФ “Земеделие” и Разплащателната агенция да изискват документ, издаден от НАМРБ за всички плащания, отнасящи се до субсидиране качественото мляко. Трябва да се въведат защитни мита при вноса на млечни продукти и суровини за млечната индустрия от трети страни.
 
Комисията за защита на конкуренцията да се сезира за картелни споразумения между млекопреработвателите. Да бъде прекратена работата на Националния млечен борд и да се въведе системата EUROP за оценка на кланичните трупове. До 15 март 2009 год. да се създаде регистър на търговците на живи животни.
 
До момента Дунав мост не блокиран. На пътя има събрани около 200 млекапроизводителя от Националната Асоциация на млекопроизводителите с нейния председател Андриан Цаконски, които протестират мирно. Животни и земеделска техника няма.При засилено полицейско присъствие започна протестът на фермерите и от Старозагорския регион. Фермерите настояват за оставката на министъра на земеделието Валери Цветанов заради кризата в българското животновъдство. На протеста се събраха представители на Националната асоциация на животновъдите. Председателят й Бойко Синапов заяви, че те са обречени на масови фалити заради политиката на Министерството на земеделието и продоволствието. По думите му, исканията на всички млекопроизводители, протестиращи в страната, са еднакви, само че хората на протестите се разграничават от председателя на Националната асоциация на плекопроизводителите - Адриан Цаконски. Протестиращите фермери в Старозагорския регион заявиха, че настояват и за незабавно въвеждане на идентификационна система, защото според тях липсата на такава води до загубата на средства от Европейския съюз през последните 3 години.