Ние се надяваме на някоя вертикална мярка. Ако нещо не ни изстреля много силно нагоре, трудно ще се отлепим от дъното. С тези думи започна разговорът ни за очакваната компенсаторна мярка COVID-19 с Христо Николов, председател на Професионалната асоциация на розопроизводителите в България (ПАРБ).

Субсидии за розите: Производителите ще бъдат компенсирани по мярка Covid-19

По неговите думи още е рано да се обсъжда невлязла в сила мярка, но той сподели какви са последните предложения на бранша към земеделското министерство, обсъдени на консултативен съвет.

Христо Николов: „Нашата позиция е, че от мерките за подпомагане тази година трябва да бъдат изключени огромните стопанства, които отглеждат по 1000-1500 декара, защото това са стопанства на преработвателни предприятия и те реално нямат нужда от подкрепата, от която се нуждае малкият и среден земеделски стопанин.

Също така от тази помощ трябва да бъдат изключени всички нерегистрирани земеделски производители. Законът позволява да са регистрирани розопроизводители, без да са вписани като земеделски производители.
 

Нашето предложение към министерството е от схемите и мерките тази година да се ползват само регистрирани земеделски производители, само розопроизводители, които са преминали идентификация и за които е установено, че отглеждат чисти сортове маслодайна роза, и да има таван на площите, които подлежат на подпомагане.

Ако за сектор "Розопроизводство" се осигури бюджет между 4 и 5 млн. лв. и той бъде разпределен между тези, които са регистрирани земеделски стопани, които са изрядни и вкарват пари в бюджета, които прилагат добрите практики - със сигурност ще има положителен ефект.“

Министър Десислава Танева обяви, че първи розопроизводителите ще бъдат компенсирани за ниските изкупни цени от очакваната мярка COVID-19. Христо Николов определя ниската цена като резултат от дългогодишна грешна политика, а не като непредвидимо явление от тази година.

По думите му големите бумове с увеличени площи от роза са довели до свръхпроизводство и към днешна дата предлагането надвишава търсенето. Изкупните цени на розовия цвят към момента варират между 1,50 лв и 2,10 лв.

"Това са безобразно ниски цени и няма индикации тя да се промени", коментира Николов.

Христо Николов: "Хората се опитват да спасят каквото могат, да реализират все пак някакъв доход, за да могат да продължат да работят. Проблемът е, че този сериозен натиск върху цената автоматично сваля и цената на труда по прибиране на реколтата. Това води до отлив на работници. 

Основният проблем в момента е липсата на работна ръка.

Моето стопанство е от 100 дка. Трябва да работя с минимум 60-70 души, а аз нямам повече от 25 човека. Сега цялото ми семейство е впрегнато по прибиране на реколтата."

В момента текат експертните проверки по идентификация на насажденията от маслодайна роза в страната. По заповед на земеделския министър те ще продължат до средата на месец юни.

Христо Николов: "Това, което държавата трябва да направи, е да осъществи сериозен контрол, да гарантира, че това, което се работи и предлага на външните пазари, е наистина Роза Дамасцена, за да може поне да запазим имиджа на този продукт. В момента имаме изключително много замърсени градини със сортове роза, които не са маслодайни, не са емблемата на България.

Минавайки през дестилериите, те се превръщат в един продукт, който не е това, което пазарите познават и търсят. Знаете, че един продукт, когато загуби своята стойност като имидж, той започва все по-трудно да се реализира.

Би следвало в момента служителите на общинските служби по земеделие да извършват проверки и да съставят актове за нелегални пунктове.

Ние сме поставени в условия да се конкурираме с хора, които не плащат данъци и осигуровки, не спазват добри земеделски практики.

Те имат предимство, защото себестойността им е много по-ниска и могат да си позволят да плащат на работниците повече пари, защото нямат данъчна и осигурителна тежест, и берачите отиват при тях.

Николов подчерта, че продължава добрата и ежедневна комуникация на бранша с министерството по наболелите проблеми. Той отчита желание от страна на ведомството, но липса на достатъчен административен капацитет, който да осъществява пълен и качествен контрол.

"Радостното е, че поне при идентификацията групата е съставена наистина от експерти. Те се движат с добро темпо и в това отношение имаме надежда, че проверките ще отчетат реалното", отбеляза браншовикът.

Председателят на ПАРБ коментира и показаните в медиите кадри на изкоренени розови насаждения.

Христо Николов: „Това бяха несериозни неща. Там, където се афишира, че се изкореняват 25 дка насаждения с маслодайна роза, бяха мулчирани по-малко от 5 дка шейсетгодишни рози. Аз бях там. Розите бяха минати с мулчер отгоре. Коренът на храста остава жив и той догодина пак ще тръгне да расте. Това е механизъм за подмладяване на насажденията. Да кажем, че изкоренени бяха само около 2 дка.

За жалост, тепърва ще има такива сцени и картини. Има и добри стопани, които ще постъпят по подобен начин със своите рози, защото няма пазар, а да стоиш и да гледаш как насаждението ти ражда и ти не можеш да прибереш цвета, е мъчително."

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Разясниха на лозарите схемата „Бране на зелено”

Оранжерия в съюз с голяма верига продава в цялата страна

Георги Василев: Чувстваме се онеправдани от вноса