Кампанията „Спасете нашите кърмачета“ на Ирландския фермерски вестник набира все по-голяма популярност. Тя стартира през януари като призова за адекватна подкрепа за кравите с бозаещи телета. Предложението за 200 евро/крава кърмачка е подкрепено от над 16 000 животновъди до момента, а в сряда, 21 февруари, и от правителството, пише farmersjournal.ie.
 
 
Петицията, внесена до Европейската комисия (ЕК) и Ирландското правителство, акцентира на четири важни точки.
 
- Пълно финансирана Обща селскостопанска политика (ОСП), с ангажимент за въвеждане на пряка подкрепа за всички сектори с ниски доходи, включително и за кърмачета;
- Защита на фермерите от ЕС и Ирландия при всички предстоящи търговски сделки и отхвърляне на всички искания на страни извън ЕС за увеличен достъп до пазарите на говеждо месо в ЕС;
- Запазване на доходите на земеделските стопани както по време на, така и след преговорите, свързани с BREXIT, чрез прилагане на мерки за подкрепа на пазара;
- Въвеждане на плащане за подпомагане на крави с бозаещи телета в размер на 200 евро на крава, за да се стимулира сектора и да се спре спада в селските райони в Ирландия.
 
 
Средствата
Вносителят на предложението Чарли МакКонгоу призовава и министъра на земеделието в Ирландия Майкъл Крейд да направи преглед на текущата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за откриването на средства, които могат да се използват в уязвимите сектори, както и за кравите кърмачки.
 
"В случай, че Европа сключи сделка с Меркосур, трябва да се отпусне финансиране за сектора на месодайните говеда в Ирландия", смята МакКонгоу, като добави, че е против, говеждо месо да е част от споразумението Меркосур.
 
Същината на проблема
Министърът на земеделието в Ирландия благодари за петицията и направи официално изявление пред фермерите.
 
"В контекста на предизвикателствата, пред които сме изправени заради BREXIT, от Меркосур до новата ОСП, смятам, че предложенията засяга всички тези въпроси. Ангажиран съм да гарантирам, че животновъдите, отглеждащи крави кърмачки ще продължат да получават силна подкрепа и през новата ОСП след 2020 г. Но аз съм твърдо на мнение, че тези плащания не трябва да бъдат усвоявани просто заради подкрепата. Месодайните животновъди трябва да бъдат подпомагани, но и насърчавани да вземат възможно най-добрите решения за своите стопанства, като подобрят рентабилността на фермите си и икономическата, заедно с екологичната ефективност на своята система за отглеждане“, коментира Майкъл Крейд. 
 
Въпреки това министърът е категоричен, че желаното от фермерите субсидиране от 200 евро за крава, е невъзможно за изпълнение.