Всички проекти по Националната лозаро-винарска програма са изрядни и страната ни няма да търпи загуби по Програмата. Това е показал одит на Европейската комисия, съобщи на семинар за Лозаро-винарския сектор инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). 
 
Проверката на одиторите от Дирекция Одит на разходите на ЕК е била за финансовите 2013, 2014 и 2015 г., което включва и всички приеми в този период. Мисията е извършила документални проверки в ДФЗ и ИАЛВ, както и теренни проверки на място при бенефициенти по Лозарската програма.


 
След приключване на проверките от ЕК е изпратено писмо, че няма да бъде наложена финансова корекция на страната ни. Това, по думите на инж. Коев означава, че „всички проекти, които са минали през ИАЛВ, през ДФЗ и през всички структури, бяха проверени и няма открито нито една нарушение. Така България няма да връща никакви средства“. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!