Няколко нови инвестиционни намерения в млечния сектор могат да се видят в списъка за екооценка на РИОСВ – Пловдив. 

Позиция: Без пасища животновъдството загива

Съществуваща вече кравеферма в Асеновградско предстои да разшири капацитета си до 600 броя дойни крави. Животновъдният обект се намира в местността Долна скеля на село Леново. Площта на имота е 39,633 дка. 

В него има изградена кравеферма за 192 броя крави, а сега предстои изграждането на нов, допълнителен краварник за 408 броя животни, с което стопанството ще разшири дейността си.

Електрозахранването на обекта ще се осъществява чрез дизелов агрегат, като се проучва и възможността за кабелно захранване от близък стопански двор. Фермата разполага със съществуващ водопровод. Отпадъчните води ще се заустяват в буферен резервоар, от който ще бъдат прехвърляни в стоманобетоновия резервоар посредством канализация, пише още в уведомлението за инвестиционното предложение.

Освен производството в Пловдивско се разраства и преработката на мляко. Така например бивша сладкарница и ресторант в село Стряма, община Раковски предстои да се превърнат млекопреработвателно предприятие и обект за месопреработка. 

В имота има три едноетажни сгради с площ 70 кв.м, 52 кв.м и 168 кв.м. Намерението на инвеститора е да преоборудва съществуващите помещения за нуждите на млекопреработвателно предприятие и обект за месопреработка.

В два от обектите ще се преработва краве мляко до 1 т на ден (360 т годишно). Ще се произвеждат кисело мляко и айрян в полиетиленови опаковки за еднократна употреба. Загряването на млякото ще е на ел. енергия, а охлаждането му ще става с инсталация за ледена вода на оборотен цикъл.

Обектът за месопреработка пък ще бъде с капацитет за преработка до 300 кг на ден охладени меса, трупни меса или замразени обезкостени до месни разфасовки и заготовки – пържоли, шишчета, кайма, кебапче, кюфте и наденица в опаковки за еднократна употреба.

Винарска изба в село Старосел също ще става млекопреработвателно предприятие. Площта на избата е 485 кв.м, а в имота има и двуетажна сграда 195 кв.м. Намерението на инвеститора е да преоборудва съществуващите помещения за нуждите на млекопреработвателно предприятие без никакви архитектурни, конструктивни и инсталационни промени.

Там ще се преработва краве мляко до 1 т на ден и ще се произвежда кисело мляко, цедено кисело мляко, айрян и бяло саламурено сирене.