Минският стартъп OneSoil пусна интерактивна карта на земеделските земи по света, съобщава изданието Prnewswire.com.

Ползите от използването на дрон в земеделието

Данни има за 42 европейски страни и САЩ. По размер на обработваемите площи виждаме класирани на първо място САЩ, следват Украйна и Франция. От картата OneSoil може да научите интересни неща и да добиете нагледна представа за случващото се в агросектора в ред страни.

Картата е била създадена, за да се установят местните и световните тенденции в растениевъдството и да се направят тези тенденции достъпни за всички представители на агросектора. Тази информация помага за прогнозиране на пазарната ефективност както на регионално, така и на макро ниво. Спомага за вземането на ефективни решения от самите земеделски производители, казва генералният директор и основател на OneSoil Слава Мазай.

Самата карта представлява продължение на платформата за цифрово земеделие OneSoil, която автоматично открива ниви, идентифицира култури, контролира развитието на насажденията посредством регистриране на промени в индекси и т.н. Целият този процес е безплатен.

Потребителите, които в повечето случаи са фермери, могат да поставят бележки на мобилни и уеб платформи на OneSoil и да ги споделят със свои колеги.

Компанията предлага също така продукт, който позволява на фермерите и агрономите да изчисляват правилното количество торове за обработване на различни зони на нивите. Така се постигат икономии и се намалява замърсяването на подпочвените води.

Ние ежедневно обработваме големи обеми данни, за да осигурим прецизно селско стопанство за всички. До 2020 г. OneSoil ще бъде достъпен за целия свят. Нашата мисия е да подпомогнем прогреса в агротехнологиите и да направим този тип продукти достъпни за всеки фермер на планетата Земя, казва Мазай.

Екипът зад OneSoil планира да допълни базата с още данни и страни през следващата година.