Комисията по земеделие и храни ще проведе днес от 14:30 ч заседание, в което акцент ще бъде обсъждането на работен доклад за второ гласуване на Законопроект за защита на растенията. Проектът за Закон за защита на растенията беше внесен от МС на 31.07.2013 г., а дискусията по текстовете в комисията започна в края на януари.

 

Фермер.БГ припомня, че с проекта за Закон за защита на растенията в българската нормативна уредба се въвеждат европейските законодателни норми за повишаване качеството и безопасността на растителната продукция. Новият законопроект създава възможност за решаване на възникнали в практиката проблеми чрез въвеждане на общи принципи на интегрирано управление на вредителите; уреждане на изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители.

 

Става въпрос за нови за страната или с ограничено разпространени вредители; детайлни правила за упражняване на първоначалния и последващ контрол върху регулираните дейности в областта на защитата на растенията и пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове.

 

Предвидено е одобряването на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съдържащ количествени и други цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда.

 

На днешното си заседание Комисията по земеделие ще обсъжда и Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС за 2014 г., внесена от МС на 31.01.2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!