С напредването на есента настъпва времето фермерите да приберат животните от временните пасища в планината. 
 
 
„Призовавам всички собственици на стационарни животновъдни обекти, чиито животни са на временни пасища в планината, да приберат животните докато все още метеорологичните условия са подходящи. Да осигурят достатъчно храна и вода в стационарните обекти, ветеринарномедицинско обслужване”, каза д-р Велка Войнова от Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил, пред Радио „Фокус“.
 
Тя подчерта, че собствениците на животновъдни обекти носят главната отговорност за спазване на изискванията към обектите, идентификацията и хуманното отношение към животните. В началото на тази година в региона имаше тежко  нарушение на правилата, като стадо коне беше оставено от стопанина си да бедства в Осоговската планина под връх Руен.
 
„Нашият район е такъв, че имаме регистрирани пасища високо в планината, където за някои категории животни, сред които са и еднокопитните, е разрешено целогодишно пасищно отглеждане. Въпреки всичко собствениците трябва да направят проверка на тези обекти, да се осигури на място храната, да се проверят заслоните, защото наближават тежките метеорологични условия и те трябва да бъдат подготвени за тях”, каза д-р Велка Войнова.
 
2 460 са регистрираните коне на територията на област Кюстендил. Те се отглеждат в общо 367 животновъдни обекта, като в 269 стопанства има от един до четири коня. 39 на брой са фермите, в които има от пет до десет коня, а останалите обекти са с над 11 животни. Всички от гореописаните стопанства подлежат на официален контрол.
 
Проверени са 93 от регистрираните обекти. В хода на контролните действия са установени проблеми с движението на животните и хуманното отношение към тях, а също и с идентификацията на конете. В Връчени са 89 предписания и са съставени 9 акта.