Областният управител Красимир Кирилов прие покана и заяви пълноправно членство на област Добрич по проект NEFERTITI – свързани в мрежа европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации.
 
 
Проектът е финансиран по Програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. Поканата за участие е отправена от доц. д-р Младен Младенов – изпълнителен директор на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в структурата на Министерството на земеделието, храните и горите. 
 
По NEFERTITI ще бъдат създадени 10 интерактивни тематични мрежи и 45 регионални хъба в 17 държави с участието на фермери, извършващи демонстрационни дейности; земеделски съветници и консултанти; обучителни организации в областта на земеделието и научни работници, представители на неправителствения сектор, на агроиндустрията.
 
Основната цел на участниците в проект NEFERTITI е създаването на добавена стойност по отношение на прилагане и внедряване на иновации, взаимно обучение и коопериране в мрежи из цяла Европа на хора, имащи отношение към земеделския сектор.
 
Националната служба за съвети в земеделието участва в 2 тематични мрежи и се предвижда в България да се създадат два хъба. Мрежите са от сектор „Плодове и зеленчуци”, като едната цели подобряване на ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството. В нея ще участват хъбове, създадени на територията на Германия, Холандия, Испания и България. Втората си поставя за цел намаляване използването на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци, като в тази мрежа ще участват хъбове, създадени на територията на Франция, Германия, Португалия, Испания и България.
 
Ползата е, че участниците ще имат както достъп до конкретна и практическа информация, аудиовизуални материали и демонстрации на успешни земеделски практики, така и ще черпят от опита на участници, приложили иновации в сектора.
 
Проектът е с продължителност до 31 декември 2021 г. НССЗ, като член на консорциум с 32 участници от 17 страни, е одобрена да изпълнява проект NEFERTITI, който е продължение на други два проекта, финансирани по Програма Хоризонти 2020 на ЕК.