Стартиращо предприятие в западна Франция е разработило техника за използване на голямо количество протеин (и биомаса) от фуражни бобови култури като алтернатива на соята. Процесът спечели първа награда в конкурса за иновации в селското стопанство Agrinove.
 
Материалът е предоставен от Институт за агростратегии и иновации и е част от подета инициатива от страна на Института за споделяне на европейския опит в сформиране на Оперативни иновативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации за земеделие /ЕIP-AGRI/ и популяризиране на възможностите, от които могат да се възползват земеделските производители и преработватели в селските райони. „С тази кампания, ние от Института сме си поставили амбициозната цел за постепенното изграждане на иновативно развиваща се земеделска общност в България“, подчерта Светлана Боянова.
[news]

Проблеми с протеина
През цялата си кариера в земеделски кооперативи, д-р Ерик Юнкер, френски селскостопански инженер и предприемач, се е сблъсквал с проблемите със снабдяването с протеинов фураж. Често решението е било вноса на соя, но с нея проблемите били високите разходи, качеството и достъпността. Той винаги е чувствал, че трябва да има по-лесна, по-евтина, локална и екологична алтернатива.
 
Когато разработва своя проект през 2011 г. той решава да се справи с този проблем. Първоначално работи върху други протеинови култури като грах, боб, бакла, лупина. Връщайки се назад към следването си, той си спомня как люцерната (наричана още алфа алфа) има много високо съдържание на протеин.
 
Соя срещу люцерна
Ерик  разказа: „Докато соята осигурява 1 тон протеин на хектар, люцерната при същите условия дава от 2 до 3 тона протеин на хектар. По отношение на аминокиселините, люцерната има по-добър профил за храна за животните и дава много биомаса, както над, така и под земята. Тогава си помислих, как може да използваме тези количествени и качествени предимства?“ Разбира се, има причина люцерната да не се използва често за храна на едностомашните животни – тя съдържа твърде много фибри, пропорционално на протеин и следователно, когато се консумира от животни, не е изгодно от гледна точка на производителност (фибрите не се преобразуват в енергия нито от домашните птици, нито от свинете). Има и друга причина, биомасата от люцерна съдържа много вода, което представлява неудобство в сравнение с добитите почти сухи соеви семена. Но люцерната е евтина за отглеждане и може да бъде прибирана в продължение на няколко години. Също така люцерната е благоприятна за околната среда и е доста устойчива на суша.
 
Отделяне на фибрите от протеина
Ерик започнал да обмисля дали е възможно да се преработят бобовите фуражни по начин, при който могат да се отделят фибрите от протеина. След 3 години тестове, той разработил и патентовал процес и продукти –  концепцията „Massai”, която е в състояние да прави точно това. Процесът позволява реколтата от люцерна да се трансформира на място в два продукта. Единият, който може да се смесва  с фуражи за едностомашни животни (и преживни животни) и е с високо съдържание на протеин и друг, който е с високо съдържание на фибри и подходящ за храна на преживни животни или може да се използва като биомаса. Ерик ни каза, че при нормални до добри условия за културите, при всяко косене от един хектар люцерна, използвайки неговия процес „Massai”, се получава приблизително същото количество протеин, което се съдържа в един тон студено пресована соя.
Малката компания е все още в начален етап и благодарение на парите от наградата от Agrinove, те са в състояние да инвестират и да се развиват по-нататък.
 
AGRINOVE Technopole
През 2008 г. ведомственият съвет на Lot-et-Garonne във Франция създаде Agrinove Тechnopole като стратегия, насочена към селското стопанство и повишаването на активността и иновациите в областта. Това е публично финансирана структура, която насърчава и подкрепя нови, новаторски и селскостопански предприятия. Technopole се състои от зона на реновирани сгради, трансформирани в наличните пространства за стартиращи предприятия: офиси, лаборатории и складове. Бизнесът се възползва от нисък наем, а също така и от подкрепа от страна на персонала на Agrinove по счетоводство, маркетинг и дори технически въпроси, ако е необходимо.
 
„Ние подкрепяме основно предприятия съпътстващи селскостопанското производство, като например машини, почва, семена, агрономическа изследователска дейност и т.н. Към момента има в процес на създаване 4 малки предприятия като този брой се очаква да нарасне до 20-30 през следващите няколко години“ каза Хуберт Казалис, директор на Agrinove.
 
Technopole започна също така и 2 клъстера, един за растителна защита и друг за машини. Членовете на клъстерите са редица предприятия, научни изследователи и институти за обучения от областта. Идеята е, че те са в състояние да идентифицират съответните проблеми, да откриват новостартиращи фирми и да бъдат източник на техническа помощ и консултации за съществуващите такива.
 
Всяка година Agrinove провежда мултинационален конкурс давайки редица награди за иновативни селскостопански проекти, свързани с производството. Победителите получават определена сума пари, както и широка гама от възможности за подкрепа на бизнеса,  ако те открият свой “technopole”. Концепцията „The Massai” по-горе беше победител в конкурса тази година.
 
Като част от тази инициатива на 25 февруари 2016 г. от 9.30 до 14.00 в зала „България” на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив ще се проведе първата по рода си в България международна конференция на тема: „Иновациите в българското земеделие: първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ“. Събитието се организира от Институт за агростратегии и иновации, Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и Тракийски университет – Аграрен факултет. УниКредит Булбанк е генерален партньор на конференцията. УниКредит Булбанк насърчава иновациите във всички сфери на българската икономика. Българското земеделие е стратегически сектор, който банката подкрепя.
 
Конференцията ще представи възможностите за иновации в българското земеделие в условията на новата Обща селскостопанска политика на ЕС чрез нейния ключов подход - Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ). Специален гост на конференцията е ръководителят на EIP-AGRI Service Point към Европейската комисия Паком Еуенга. Експерти от Холандия, Норвегия, Италия, Германия и Португалия ще споделят полезен за България опит и добри практики.