Европейската гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите!“ настоява за забрана на синтетичните пестициди в ЕС до 2035 г. Нейното подписване е в ход до края на месец септември 2021 г.

Кои фермери имат право на преотстъпен данък?

Осем страни членки вече достигнаха прага на подписали се. Това са: Австрия, Белгия, Франция, Германия, Румъния, Унгария, Латвия и Нидерландия. Към момента петицията е подкрепена от 220 организации и над 631 000 европейци.

Освен постепенното премахване на пестицидите от инициативата настояват също да се вземат мерки за възстановяване на биологичното разнообразие в земеделските площи, както и за подкрепа на фермерите в този преход към агроекология.

„Нужна е подкрепа за малките устойчиви ферми, така че да се разшири биологичното земеделие и да се подкрепят изследвания на селското стопанство без пестициди и ГМО“, аргументират се организаторите.

Тяхната инициатива стартира още през ноември 2019 г. Ако събере 1 милион подписа, Европейската комисия ще бъде законово задължена да проучи отправените искания и да предложи обвързващи правни актове за държавите членки.

Целта е да се намери модел, който отговаря на нуждите на околната среда, фермерите и гражданите, така че всички да се процъфтяват заедно. Тя може да се подпише онлайн или на разпечатани хартиени формуляри.