Министерство на земеделието на Индия планира в близките 5 години да удвои производството на хранителни растителни масла, за да намали зависимостта си от вноса, информира агенция Зерно Он-Лайн, позовавайки се на Business Standard.

Световните цени на маслодайните култури растат

Непрекъснатият ръст на вътрешното потребление на хранителни масла на фона на стагниращото производство доведе до увеличаване на вноса им.

През сезон 2016/2017 потреблението на масла се е увеличило до 24,5 млн. тона. Повече от половината от този обем – 67%, се осигурява чрез внос.

Министерство на земеделието на Индия ще вземе мерки за увеличаване на засетите площи с маслодайни култури и повишаването на реколтата от тях. Като резултат производството на масла до 2022 г. трябва да достигне 13,69 млн. тона. В момента то възлиза на 7,31 млн. тона.