По данни от Националният статистически институт (НСИ), публикувани днес, индексът на цените на производител в селското стопанство за четвърто тримесечие на 2013 г. е намалял с 19.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 16.2% спрямо 2012 г.

 

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството е намалял с 25.8%, в животновъдството се е увеличил със 7.8%. Спрямо предходната година цените в растениевъдството са намалели с 20.8%, а в животновъдството с по-високи с 3.0%. Спрямо същото тримесечие на 2012 г. са намалели цените на меката пшеница – с 26.9%, на царевицата – с 38.5%, на ечемика – с 21.3%, на слънчогледа – с 35.5%, на зелето – с 23.8%, на ябълките – с 20.5%, на гроздето – с 25.8% и на яйцата за консумация – с 14.6%.

 

В животновъдството високи са цените на свинете като увеличението е с 16.4%, на пилетата – с 5.3%, на кравето мляко – с 14.7%. По-ниски спрямо 2012 г. са цените на меката пшеница – с 18.9%, на царевицата – с 27.2%, на ечемика – с 13%, на слънчогледа – с 32.4%, на зелето – с 31.5%, на ябълките – с 19.7%, на гроздето – с 32.4%. В животновъдството по-високи са цените на кравите – с 1.8%, на свинете – с 0.6%, на пилетата – с 8.3% и на кравето мляко – с 6.6%.

 

Данните от НСИ показват, че спрямо съответното тримесечие на 2012 г. по-ниски са цените на минералните торове - с 13.9% и фуражите - с 10.9%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 3.4%. Същата тенденция се наблюдава и спрямо 2012 година. Цените на минералните торове са по-ниски с 15.1%, а на фуражите - с 6.4%.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!