27 от общо 260 млекопреработвателни предприятия в България произвеждат имитиращи продукти, става ясно от справка в списъка на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
От регистъра става ясно още, че общо 247 предприятия са се регистрирали в преработката на сурово мляко, а други 13 са декларирали, че преработват млечни продукти. Общата бройка на тези предприятия е 260. От тях 27 произвеждат имитиращи млечни продукти.
 
Лице/Предприятие / Person/Establishment Адрес по местонахождение / Address of establishment Забележки / Remarks
"Вълчев" ООД / Valchev OOD Асеновград, Местност Курията, ул. "Моминска"44, обл.Пловдив / Asenovgrad, Mestnost Kuriyata, ul. "Mominska"44, obl.Plovdiv имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко В обекта се разфасоват кремообразни храни на млечна основа, шоколадови и захарни изделия. / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako V obekta se razfasovat kremoobrazni hrani na mlechna osnova, shokoladovi i zaharni izdeliya.
,,МИЛПАК-2013''ООД / ,,MILPAK-2013OOD Дряново, ул."Шипка" 226, обл.Габрово / Dryanovo, ul."SHipka" 226, obl.Gabrovo Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. / Imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako.
"Снеп Груп"ООД / Snep GrupOOD Раковски, ул."Михаил Добромиров" №2, обл.Пловдив / Rakovski, ul."Mihail Dobromirov" №2, obl.Plovdiv имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"ГАЛКО" ЕООД / GALKO EOOD Желязно, "Възраждане"1, обл.Пловдив / Zhelyazno, "Vazrazhdane"1, obl.Plovdiv имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
ЕООД"ПИРИН ТРЕЙД 2013" / EOODPIRIN TREYD 2013 Кошава, ул."Четвърта"7, обл.Видин / Koshava, ul."CHetvarta"7, obl.Vidin имитиращи продукти , съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti , sadarzhashti v sastava si mlyako
СД"ЛАФ -Велизаров и СИЕ" / SDLAF -Velizarov i SIE Дъбравка, бивш стопански двор УПИ 1-099037, обл.Видин / Dabravka, bivsh stopanski dvor UPI 1-099037, obl.Vidin имитиращи продукти , съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti , sadarzhashti v sastava si mlyako
"Клас" ООД / Klas OOD Гълъбец, Гълъбец, обл.Бургас / Galabets, Galabets, obl.Burgas имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"Орикс Тим" ЕООД / Oriks Tim EOOD Поморие, ул. "Добри Чинтулов" № 48, обл.Бургас / Pomorie, ul. "Dobri CHintulov" № 48, obl.Burgas имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"Филипополис РК"ООД / Filipopolis RKOOD Разлог, УПИ II№5 , ул. "Годлевско шосе" №1, обл.Благоевград / Razlog, UPI II№5 , ul. "Godlevsko shose" №1, obl.Blagoevgrad ИМИТИРАЩИ ПРОДУКТИ. / IMITIRAShtI PRODUKTI.
"Лактен" ООД / Lakten OOD Ветово, ул. СЛИВНИЦА, обл.Русе / Vetovo, ul. SLIVNITSA, obl.Ruse Имитиращи продукти съдържащи в състава си мляко / Imitirashti produkti sadarzhashti v sastava si mlyako
"ГАЙТАН КОРПОРЕЙШЪН"ООД; / GAYTAN KORPOREYShANOOD Тополово, Стопански двор, обл.Пловдив / Topolovo, Stopanski dvor, obl.Plovdiv имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"Карил и Таня"АД / Karil i TanyaAD Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" №189, обл.Ямбол / Yambol, ul. "Graf Ignatiev" №189, obl.Yambol имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"ЕКО-ТРАНС" ЕООД / EKO-TRANS EOOD Търговище, Индустриална зона, обл.Търговище / Targovishte, Industrialna zona, obl.Targovishte Млечни продукти / Имитиращи продукти/ Временно преустановена дейност / Mlechni produkti / Imitirashti produkti/ Vremenno preustanovena deynost
"Млека Инвест" ЕООД / Mleka Invest EOOD Севлиево, ул. "Мармарча" 1, обл.Габрово / Sevlievo, ul. "Marmarcha" 1, obl.Gabrovo Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. / Imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako.
"ТИРОКОМИКИ" ЕООД / TIROKOMIKI EOOD Хърсово, с.Хърсово, обл.Благоевград / Harsovo, s.Harsovo, obl.Blagoevgrad ИМИТИРАЩИ ПРОДУКТИ. / IMITIRAShtI PRODUKTI.
"Маркенбутер" ЕООД / Markenbuter EOOD Варна, Западна промишлена зона – завод „Одесос”, обл.Варна / Varna, Zapadna promishlena zona – zavod „Odesos”, obl.Varna имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"Млечни продукти" ООД / Mlechni produkti OOD Коньовец, с.Коньовец, обл.Шумен / Konjovets, s.Konyovets, obl.Shumen имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"Прима експорт"ЕООД / Prima eksportEOOD Бяла черква, ул."БачоКиро"108, обл.Велико Търново / Byala cherkva, ul."BachoKiro"108, obl.Veliko Tarnovo имитиращи продукти съдържащи, в състава си мляко / imitirashti produkti sadarzhashti, v sastava si mlyako
"Аполо 35"ЕООД / Apolo 35EOOD Главиница, ул."Оборище"52, обл.Силистра / Glavinitsa, ul."Oborishte"52, obl.Silistra "имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко" / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
„МИЛК ГРУП”ЕООД / MILK GRUPEOOD Юнаците, Юнаците, обл.Пазарджик / Yunatsite, YUnatsite, obl.Pazardzhik Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / Imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"Мандра Сарая" ООД / Mandra Saraya OOD Габрово, с.Стойчевци, обл.Габрово / Gabrovo, s.Stoychevtsi, obl.Gabrovo Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. / Imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako.
"РАМАРИС"ЕООД / RAMARISEOOD Дянково, ул."Шипка"№4, обл.Разград / Dyankovo, ul."SHipka"№4, obl.Razgrad имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"МАКЛЕР - КОМЕРС" ЕООД / MAKLER - KOMERS EOOD Брестовене, ул."Маршал Толбухин" №44, обл.Разград / Brestovene, ul."Marshal Tolbuhin" №44, obl.Razgrad имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"БУЛМИЛК 1783" ЕООД / BULMILK 1783 EOOD Самуил, месност "Църквино", обл.Разград / Samuil, mesnost "TSarkvino", obl.Razgrad имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
„ХАДАД МИЛК” ЕООД / HADAD MILK EOOD Макариополско, ул. Ю. Гагарин 10, обл.Търговище / Makariopolsko, ul. YU. Gagarin 10, obl.Targovishte Имитиращи продукти,съдържащи в състава си мляко / Imitirashti produkti,sadarzhashti v sastava si mlyako
"Милк Кис"ЕООД / Milk KisEOOD Стрелча, ул."Освобождение"№16, обл.Пазарджик / Strelcha, ul."Osvobozhdenie"№16, obl.Pazardzhik Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / Imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako
"Еко -Ф"ЕАД / Eko -FEAD Карабунар, Карабунар, обл.Пазарджик / Karabunar, Karabunar, obl.Pazardzhik Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко / Imitirashti produkti, sadarzhashti v sastava si mlyako

 

На 19 юли беше обнародвана Наредбата за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните. Благодарение на нея всяко едно от млекопреработвателните предприятия трябваше да избере, в срок от един месец, дали да работи само с истински млечни продукти – с мляко или с имитиращи такива – с растителни мазнини.

 

Заедно с това  беше забранена продажбата на сирене, съдържащо палмово масло, в насипно състояние. Преработвателите и производители имаха възможност от 6 месеца да се „нагодят“ към новите изискания, влезли в сила на 9 юли. Правилата за които бяха разписани в наредбата за изискванията към млечните продукти. Освен това имитиращите продукти могат да се предлагат единствено предварително пакетирани и то на отделен щанд, с ясен надпис „Имитиращи продукти“.
 
Мерките, които са заложени в двата нормативни акта по същество имат характер и на действия насочени срещу „двойния стандарт“ при храните, тъй като допринасят за ясното разграничаване на имитиращите от млечните продукти, както в процеса на производството, така и при предлагането им в търговската мрежа, обясниха от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) при обнародване на Наредба №1. 
 
Преди време от МЗХГ бяха коментирали:
 
„Нашата цел не е самоцелно да се борим с имитиращите продукти, защото това е продукт, който си има своя пазар. Целта ни е да ограничим имитиращите продукти, да намерим пазар за това овче мляко, което стои неизкупено сега. Първо ни интересуват животновъдите и възможностите да пласират млякото си и то на добра цена“.