Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) към Европейския парламент (ЕП) настоява да има водеща роля по досието за нелоялните търговски практики, съобщиха от Областната дирекция „Земеделие“-Кюстендил.
 
 
Предложението за директива на ЕП и на Съвета относно нелоялните търговски практики (НТП) в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни беше представено още на 12 април 2018 г. От страна на ЕП, за отговорна по досието беше определена Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI), а за докладчик - италианския евродепутат Паоло Де Касто. 
 
В писмо от 3 май  до председателя на COMAGRI, председателят на IMCO отправи искане именно тяхната организация да поеме водещата роля по досиетo, като посочи ключовите основания за исканата промяна. Основният аргумент е, че IMCO е водеща комисия по отношение на НТП, съгласно резолюцията, приета от ЕП през юни 2016 г., а членовете на ЕП - експерти по вътрешния пазар и защита на потребителите, са най-подготвени по темата. 
 
Поставя се под съмнение и правното основание на законодателния акт и неговата целесъобразност в конкретния случай. Поставя се въпроса дали проектът на директива ще спомогне за постигане на една от целите на ОСП – гарантиране на справедлив жизнен стандарт за селскостопанската общност. Според представител на IMCO, досието засяга търговските отношения на всички етапи от веригата на доставки, във връзка със специфичния хранителен сектор и  трябва да се разгледа от гледна точка на пазара като цяло, а не от гледна точка на отделен играч на този пазар, който съгласно предложението не е единственият доставчик на тези продукти.
 
Ако предложението не се разглежда задълбочено и не се обърне необходимото внимание на всички заинтересовани страни, това може да навреди на целта на политиката на Комисията. Очаква се спора за компетентност да бъде повдигнат на Конференцията на председателите на комисии на пленарната сесия в Страсбург в края на месец май.