Всеки търговец, който използва касов апарат, трябва да провери дали устройството му отговаря на новите изисквания на Министерството на финансите, или трябва да се доработи.
 
 
Това стана ясно от промените в Наредба № Н-18, които бяха публикувани в „Държавен вестник“ на 28 септември тази година. Целта на измененията е да се засили финансовата дисциплина и да се подобри контролът при отчитането на търговските обороти, обясниха Националната агенция за приходите (НАП).
 
Всички регистрирани по ДДС фирми ще имат срок до края на март 2019 г. да приведат своите касови апарати и дейността си като цяло в съответствие с изискванията на наредбата.
 
Срокът за всички останали е до края на юни 2019 г., а за тези, които използват интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност – до края на 2019 г.

Трябва ли да дадете вашия касов апарат за доработка?

На този въпрос могат да отговорят специализираните сервизи. Можете и сами да направите справка за това на интернет страницата на НАП на адрес: http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/.

Новите изисквания са информацията за всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта, или с други заместващи парите платежни средства, да се изпраща до 5 минути към сървърите на НАП.
 
На всяка касова бележка ще трябва да има и двумерен баркод (QR код). След сканирането му всеки един клиент ще може да провери дали данните за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП, както и ако това не се е случило – да подаде автоматично сигнал за това. 
 
По този начин данъчните очакват да се засили гражданският контрол и да се подобри финансовата дисциплина на търговците при отчитане на оборотите. Промените предвиждат също, че няма да се допуска издаването на други служебни бонове, освен изрично дефинираните в наредбата. Въведени са и допълнителни изисквания към софтуера за управление на продажбите, който използват някои фирми, за да автоматизират издаването на платежни документи.