Терминът за качество „планински продукт" се въвежда за първи път в европейското законодателство през 2012 г. Две години по-късно в Регламент на Европейската комисия се предлагат точни насоки за прилагане: растениевъдството трябва да е изцяло в планински регион, при животновъдството - последните две трети от живота на всяко животно трябва да е в планината, а 50% от фуража също  да е от този регион.
 
 
Терминът „планински продукт“ може да се използва за продукти от пчеларството, ако пчелите са събирали нектар и полен само в планински райони. България може да е една от първите държави в Европейския съюз, която  въвежда означението за продукт, произведен в планината след Австрия, Франция, Италия и Румъния. 
Българският евродепутат  Момчил Неков, който е един от докладчиците в Европейския парламент за земеделието в планинските региони, оповести ползите за производителите.
 
„Да дадем по-голяма видимост на производителите в планинските региони, на продуктите, които са много по-качествени, тъй като климатът там не е замърсен. Също така, по-голяма информираност на потребителите, защото сега има производители, които злоупотребяват с картинки, на които е изобразена планина, и по този начин се прави асоциативна връзка между планината и определен продукт", каза Неков за платформата euranetplus. 
 
Две експертни работни групи с български държавни институции и браншови организации, заедно с производители от планински региони, подготвят проектонаредба, която ще бъде внесена в министерството на земеделието и храните. 
Министерството също проучва възможността за създаване на специализирано звено към Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) от различни институции за контрол. 
 
„В случая трябва да се направят някои процедури за избор на контролен орган, който да следи за спазването на изискванията, които са записани в Регламента. Смятам, че до няколко месеца реално тази Наредба може да се въведе в българското законодателство и да кажем от следващата година да започне да се използва,", обясни Неков. 
 
Въвеждането на сертификат за качество "планински продукт" се приветства и от планински производители.  Това би им предоставило видимост на продуктите, които са с специфични характеристики, защита срещу имитация и злоупотреби, и възможност за получаване на субсидии за участие в промоционални програми.
 
„Като се акцентира върху качеството на тези продукти, и още повече, голяма територия от България може да използва ресурсите, които има, защото те в момента не се използват. И нашият апел е: следващият момент в подкрепата трябва да бъде насочена към специални програми за семейните ферми", каза от своя страна Милкана Йорданова, председател на сдружение „Планинско мляко". 
 
Регламентът за въвеждането на качеството „планински продукт" не натоварва финансово и административно планинските производители. „Не говорим за допълнителни финансови или административни тежести - просто, всеки който има право, минава този контрол и има право да си слага това лого. Планинският продукт като термин за качество би подпомогнал този процес, би подпомогнал производителите в тези региони, и те могат да направят много по-лесно връзка тогава с ресторантьори, хотелиери, които да им изкупуват директно продукцията, и да има обща печалба и за двете страни чрез регионални туристически пакети", посочи Момчил Неков.