През 2015 година се наблюдава понижение на производството на почти всички основни зърнени и маслодайни култури спрямо предходната година. Това сочи „Аграрен доклад 2015“, изготвен от  отдел „Агростатистика“ на МЗХ.
 
Значително е понижението на производството на ръж (с близо 65%). По-сериозно понижение има при производството на рапица, слънчоглед, царевица за зърно и тритикале (с между 22 и 35%), а умерено понижение има при пшеница, ечемик, овес и ориз (с между 8 и 14%).
 
Спадът на производството на пшеница, ечемик, слънчоглед и рапица е свързан с намаление на реколтираните площи, а този на царевицата за зърно – с чувствително по-ниския среден добив от хектар.
 
Същевременно, производството на соя бележи значителен ръст – от 0,7 хил. тона през 2014 г. до прогнозирани 55 хил. тона през 2015 г. Повишеният интерес към отглеждането на тази култура се обяснява с новите правила за подкрепа по линия на директните плащания, като производителите на соя могат да се възползват от зелени плащания за култура, обогатяваща почвата с азот, както и от обвързана подкрепа за производство на протеинови култури.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!