Направени са промени в работата с ИСУН 2020. Те касаят въвеждането на стойностите по разходооправдателните документи в модул „Е-управление на проекти“, раздел „Финансов отчет“, съобщиха от екипа на Информационната система.

Министър Бозуков за Агри.БГ: От 3 до 30 месеца е забавянето на проекти от ДФЗ

Изчисляването на съотношението Безвъзмездна финансова помощ/ Собствено финансиране за всяка фактура ще се прави автоматично. Въз основа на заложения спрямо съответния бюджет процент, с който се финансира определен разход, потребителят въвежда единствено общата стойност на дадената фактура. След това системата автоматично я разпределя между БФП и Собствено финансиране. 

Запазена е досегашната функционалност за въвеждане на информация. Тя се активира чрез премахване на отметката от поле „Автоматично изчисляване на стойности“. 

Има възможност за експорт в Excel и последваща обработка на въведената информация в раздел „Финансов отчет“.

В публичния модул на ИСУН 2020, в справка „Open data” е добавена информация за структурата на данните. Целта е да се улесни работата със справката и обработката на данни, аргументират се от ИСУН 2020.