Държавен фонд „Земеделие“ публикува актуализиран индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015, които ще бъдат извършени през 2016 година. Графикът отчита  вече направените плащания в периода октомври – декември 2015 г. 
 
Важна промяна има в „Селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда - Зелени директни плащания“  (ЗДП). Според новия график те са изтеглени за плащане в края на април, а не както бе планирано в периода май – юни 2016 г. 
 
Графикът е съобразен с възможностите на националния бюджет и с    различните етапи на обработка, през които преминават заявленията за подпомагане, посочват от Фонда.