Още спад в изкупните цени на свинското месо въпреки намаленото производство, прогнозират анализаторите от Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). 

Цената на млякото: Какво казват фермерите и анализаторите

С 27% по-малко на годишна база за периода януари-юли е произведеното свинско у нас. През следващите два месеца се очаква задържане и дори слабо намаление в цените на едро, сочи анализът.

През следващите два месеца цените на говеждото и телешкото месо ще продължат да бъдат по-ниски от постигнатите през 2019 г., като се очаква известен спад до 3,90 лв./кг кланично тегло заради сезонно по-високото предлагане.

Изследване на САРА показва, че ценовите промени влияят най-осезаемо върху промени в търсенето на свинско и пилешко месо. Двата вида месо заемат най-голям дял в националната диета и ефектът на заместването между тях е най-силен.

Очакваното поевтиняване на световните цени на свинското месо, което ще въздейства и върху българските, ще допринесе за повишаване на вътрешното потребление, което се предвижда да продължи да нараства. Едновременно с това ще расте и потреблението на пилешко месо, но с по-умерен темп.  

Доходната еластичност е по-силна при агнешкото месо като хранителен продукт, който се употребява предимно при специални поводи. Прогнозира се консумацията на овче и агнешко месо да достигне 1,5 кг на глава от населението към 2022 г. 

В производството се очаква спад при свинското и овчето месо с  0,5%, а при козето месо с 3%. 

Предвижда се и намаление при говеждо и телешко месо в ЕС до края на 2020 г. с 1,4% на годишна база, показва краткосрочната прогноза на ЕК. Единствено при пилешкото месо се прогнозира слаб растеж с 1%, като този темп вероятно ще се запази и през 2021 г.