Производители и търговци са убедени, че международният пазар на зърно ще предложи по-изгодни цени. Сега пазарът е обхванат от игра на нерви и мерене на сили кой докога може да изчака настъпването на по-добри времена.
 
 
През първата седмица на този месец през Пристанище Варна, което е основният зърнен порт на страната, няма осъществен износ на пшеница, нито на ечемик, показват данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). От тази група стоки са експортирани единствено 41 900 тона рапица. 
 
Показателно за пазара е, че от началото на новата маркетингова година - 2 юли, до 7 октомври, от страната са изнесени 912 хил. тона пшеница или с 20% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това потвърждава наблюденията, че производители и търговци не бързат да сключват сделки в очакване на по-добри цени.
 
Намаление има и в износа на рапица, макар и по-слабо. Спадът на експортираните количества е с 10% - от 133 597 тона на 120 053 тона съответно за периода от юли до 7 октомври праз 2017 г. и 2018 г.
 
Налице е срив в износа на ечемик от новата реколта. До началото на октомври миналата година са изнесени близо 87 хил. тона, докато през тази година количеството е едва 14 хил. тона.
 
„През изминалата седмица са изнесени 6000 тона царевица, докато експортът на слънчоглед продължава да е в застой. От началото на 2018/19 пазарна година износът на царевица е 105 617 тона, като се движи с близо 3% под миналогодишния“, отбелязват експертите на МЗХГ.
 
Оперативните данни показват, че износ на слънчоглед от новата реколта засега няма. От началото на септември до 7 октомври тази година експортът през Пристанище Варна е нула, докато през същия период на миналата година са отчетени 31 472 тона.