Добри финансови резултати отчитат през стопанската 2012/2013 година земеделските кооперации в Свищовско, съобщи Игнат Ангелов, председател на Съюза на земеделските кооперации ''Дунав 2000'', цитиран от радио Фокус. До 30 април всички земеделски кооперации в региона са провели отчетни събрания.

 

Те отчетоха висок добив от пшеница – 585 кг/дка. За сравнение средният добив от пшеница през 2012 година е бил 480 кг/дка или увеличението е с повече от 100 кг/дка. През 2012 година средният добив от царевица е бил от 400 кг, докато през изминалата година са отчетени резултати от 950 кг/дка.

 

При слънчогледа средният добив през 2012 година е 250 кг, а през 2013 година – 350 кг/дка. ''Цифрите говорят красноречиво за стопанските резултати през 2013 г. Вторият момент, който искам да отбележа, е, че се увеличиха и инвестициите за нова техника, за повишаване конкурентноспособността на нашето производство като инвестициите за регионалния съюз са над 6 млн. лева'', посочи Игнат Ангелов.

 

Той допълни, че през изминалата стопанска година е увеличен и размерът на наема на земята в кооперациите, което, по думите му, е стремеж да се привличат повече земи на земеделските собственици на земя. Наемите се движат в ценови диапазон от 40 до 55 лева за декар. ''Най-висок е наемът в земеделска кооперация „Козловец” – 55 лв., „Морава” – 55 лв., „Александрово” – 50 лв., което е едно добро постижение'', каза Игнат Ангелов.

 

От положителните отчетени тенденции, той отбеляза, че се обръща внимание за разрешаване на социалните проблеми в земеделските кооперации, както и по създаване на нови работни места в селата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!