Много говорим за справедливо и равномерно развитие на всички европейски региони. Често говорим и за политика на сближаване. За съжаление обаче, статистиката е друга.
 
 
Всяка година селища в селските райони изчезват от картата на Европа, разликите в доходите между икономическите центрове и другите региони расте. Младите хора напускат тези региони в търсене на нови възможности. Всичко това се случва въпреки милиардите евро инвестиции и различни проекти и програми. Време е за общоевропейска стратегия за селските, планинските и отдалечените региони.
 
Това заяви евродепутатът Момчил Неков и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент по време на обсъждане на Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони на пленарната сесия в Страсбург.
 
„Към европейските региони трябва да се подхожда цялостно. Само така може да се даде нов икономически модел за тези региони, които имат много ограничения и трудности“, каза Неков, цитиран от пресофиса си.
 
Евродепутатът предложи да има гарантирано финансиране за планинските региони,  например - поне 10% от кохезионните фондове, както и да се осигури допълнителна подкрепа за млади хора, които произвеждат и създават работни места точно в тези региони.
 
Неков посочи, че е крайно време и в България да започне да се прилагат стратегии за планинските региони (Родопите, Странджа, Стара планина), защото тези региони имат огромен потенциал.
 
Неков е инициатор за въвеждане на означението „планински продукт" в България.
 
Въвеждането на подобен тип означения ще даде на продуктите видимост, гаранция за качество и произход, защита срещу имитации и злоупотреби, възможност за финансиране по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), с което да се даде допълнителен тласък за местното производство в планинските райони.
Не на последно място потребителите ще могат да имат още един избор за качествена и здравословна храна, купувайки „планински продукт“.
 
Евродепутатът се надява до края на годината термина за качество да бъде въведен и в България.