Българската асоциация Биопродукти (БАБ) обяви пълна подкрепа на всички искания на днешния национален протест на пчеларите и настоя за спешни мерки на държавата в помощ на сектора.
 
 
Това стана ясно от публикуваното Писмо за подкрепа, подписано от председателя на управителния съвет на БАБ Албена Симеонова.
 

Асоциацията поиска от изпълнителната и законодателната власт следните четири бързи действия:

 
- Приемане на Закон за браншовите организации в земеделието от Народното събрание.
- Предприемане на мерки за спиране на нерегламентирани внос от трети страни на всякакви неразрешени продукти.
 
- Изготвяне на дългосрочни стратегии за развитие на всички сектори в земеделието, включително и на пчеларството.
- Прилагане на позволените от ЕС дерогации за малки производители и преработватели на продукти и храни, съгласно които изискванията за големи такива може да не се прилагат.
 
„От влизането на България в ЕС до днес пчеларството е изоставеното дете на земеделието – сектор, за който няма нито европейско, нито национално подпомагане. Националната пчеларска програма по същество не е в полза на пчеларите – тя обслужва единствено интересите на търговците и производителите на вароациди, кошери, майки и отводки. Тази програма не повишава доходите на реалните пчелари, напротив – всички неизбежни разходи непрекъснато се увеличават“, подчертава Писмото за подкрепа.
 
Според БАБ има кухи бройки в статистиката за пчелните семейства, тъй като твърде много кандидати по марката Млад фермер от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са заложили в проектите си създаване на пчелини, като начин да получат повече точки при ранкирането на проектите.