Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува актуален списък на всички производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал на територията на страната.
 
В регистъра на ИАСАС фигурират следните производители и търговци на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи: 

Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни култури
 

Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от овощни култури
 

Списък на производители и търговци на лозов посадъчен материал

Списък на производители и търговци на посевен материал от картофи


Списък на производители и търговци на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури

Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от зеленчукови култури

Списък на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от декоративни култури

Списък на производители и търговци на посевен материал от фуражни култури


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!