Проблемът с напояването и разходването на водните ресурси е тема от критично значение в световен мащаб. Земеделците у нас често се оплакват от проблеми с напоителните системи или въобще отсъствието им. Поглеждайки встрани - към Сърбия и Италия, виждаме сходна ситуация.

Подмярката за напояване е за инфраструктура извън земеделските земи

Сръбските медии пишат, че ситуацията с водата за земеделие в страната е критична. Едва 3% от обработваемата земя при съседите разполага с напоителни системи. Сравнено със световната практика, този показател е 7 пъти по-нисък, пише Blic.rs.

В Сърбия има 3,5 млн. ха обработваема земя. Едва 120 000 ха се напояват.

Според местната статистическа служба доминиращият метод за напояване в страната е изкуствен дъжд, около 85% от земеделците разчитат на повърхностно напояване, а капковата система се използва най-вече за отглеждането на зеленчуци и плодове, но на много малки площи.

Причината само 2-3% от обработваемата земя в Сърбия да разполага с напоителна система е, че инвестиции в нея не са правени, казват от тяхното Министерство на земеделието. Липсват както средства, така и техническа документация.

Друг проблем за сръбските земеделци е, че дори изградените напоителни системи не се използват пълноценно, защото поддръжката им е неадекватна и така не се изпълняват планираните резултати.

Липсата на мерки за оздравяване на почвата, консолидация и недостатъчното включване на потребителите в системата, се отразява на рентабилността на напояването, допълват от министерството.

На всеки две години в Сърбия се наблюдават големи засушавания. Те драстично намаляват добивите, поради което местната власт размишлява как и колко земя да се напоява. Дава се пример с Израел, където 100% от земята има нужда от напояване. В Сърбия този показател е около 20%. Ако успее да подсигури вода за тези земеделски земи, страната ще може да разчита на добър хранителен баланс и ще може да планира износа си в дългосрочен план.

Според разчетите през следващите няколко години в Сърбия трябва да бъдат изградени напоителни системи, които ще обхванат до 7% от обработваемите площи.

Тревогите в Италия нарастват

Най-сухата пролет от последните 60 години в Италия повиши тревогите на земеделците. Място за отчаяние обаче няма. Италианците мислят как да се справят със сушата, пише lavocediasti.it.

Тъй като нивото на водата в реките сега е на нивото на това през миналия август, много земеделски стопани са принудени да извършват спешни напоявания, съобщава Coldiretti. По-сериозна е ситуацията в Северна Италия, там експертите отчитат 70% дефицит на валежи в сравнение с 59% в Централна и 42% в Южна Италия.

Тези устойчиви сухи метеорологични условия, съчетани с температури доста над средните, често придружени от силни ветрове, доведоха до огромна опасност от възникване на горски пожари.

С тази аномална жега и липсата на дъжд последствията върху културите са неизбежни. Почвите са сухи и имат нужда от вода, за да се развиват царевицата, пшеницата, зеленчуците. За съжаление, ако не се стигне до дълбока промяна в краткосрочен план, при липса на адекватни валежи, водата, необходима за растежа на културите, ще липсва, което ще затрудни и хранителните доставки.

В това трудно време италианците си припомнят, че в страната има сериозни проблеми с инфраструктурата. Само 11% от дъждовната вода може да бъде задържана и използвана. Експерти призовават за спешни мерки, които да овладеят хидрогеологичния риск – почистване на речни брегове, създаване на нови резервоари и системи за напояване, адекватна поддръжка на инфраструктурата, подобряване на начините на съхраняване, възстановяване и рециклиране на водата.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Европа прие правила за напояване с пречистени отпадни води

Напояване: Нови ограничения за използване на водите от яз. „Тича“

Водата в язовирите за напояване е под половината