Училищните програми за мляко, плодове и зеленчуци в ЕС ще бъдат слети в една, а новият годишен бюджет ще се увеличи с 20 млн. евро до 250 млн. Това реши Европейският Парламент във вторник. 
 
„Изключително важно за мен е, че в програмата ще бъде включен и медът - предложение, което направих по време на изготвянето на доклада в Европейския парламент. Това е възможност за стимулиране на българското пчеларство“, коментира във вФейсбук профила си българският евродепутат Мария Габриел.  
 
Страните-членки, които се регистрират за схемата за доброволна помощ, ще трябва да насърчават по-здравословни хранителни навици, използването на местни хранителни ресурси, биологичното земеделие и борбата срещу хранителните отпадъци. Също така децата трябва да преоткрият връзката си със селското стопанство, например чрез посещения на ферми.
 
Парламентът договори допълнителни 20 милиона евро на година за финансиране на образователни мерки и раздаването на млечни продукти. С това годишното финансиране за мляко достига 100 милиона евро, а това за плодове и зеленчуци, 150 милиона.
 
Новите правила трябва да влязат в сила от 1 август 2017.