Съюзът на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) също се обяви срещу промените в чл.118 от Закона за ДДС, които ги задължават при зареждане от собствени бензиноколонки с течни горива да се отчитат чрез внедряване на нивомерни измервателни системи и електронна система с фискална памет, свързана с НАП.


Председателят на Съюза Петко Николов изпрати писмо до министър председателя Бойко Борисов, председателя на НС Цецка Цачева и министрите на земеделието и финансите Десислава Танева и Владислав Горанов, в което се настоява промените в Закона да бъдат отменени.

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото на НСЗКБ без редакторска намеса:

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

43то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ХРАНИТЕ

 

Относно: Искане за промени в Закона за ДДС, касаещи ведомствените бензиностанции на земеделските производители

 

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаема г-жо Цачева,

Уважаеми г-н Горанов,

Уважаема г-жо Танева,

 

Земеделските кооперации в България, както и всички земеделски производители, са възмутени от промените в чл.118 от Закона за ДДС, задължаващи ги при зареждане от собствени бензиноколонки на техниката си за собствени нужди с течни горива да регистрират и отчитат зареждането чрез внедряване на нивомерни измервателни системи и електронна система с фискална памет, свързана с НАП. Тези промени будят недоумение, защото:
 

1. Те се прокарват без обсъждане, чрез преходни и заключителни разпоредби на друг закон. Публикуват се на 24 декември, а влизат в сила от 01.01.2015 г. На потърпевшите не е оставена даже физическа възможност да реагират.
 

2. Като връх на това идват указания на НАП за отпочване на проверки и налагане на санкции още на първия работен ден на годината, без да са извършени и публикувани даже промени в наредбата на МФ по ал.4 на чл.118.
 

3. Направените промени изискват не само касов апарат, а сериозни инвестиции за подземни резервоари, за нивомерни системи, компютри, помощни помещения за апаратурата, т.е. ново работно място. Кой е в състояние да осигури това незабавно?
 

4. Най-смущаваща е липсата на убедителни аргументи, на сериозни мотиви за тези промени. Твърди се, че целта е създаването на механизъм за своевременно проследяване и установяване на съответствието между документално получените, наличните към момента и фактически потребените количества горива. Но земеделския производител не търгува с гориво, а зарежда собствените си трактори и комбайни със закупено гориво, с платен акциз. Какво я интересува държавата колко е разходвал или не всеки ден, колко му е останало и т.н.
 

Неофициалното обяснение е, че това е начин да се противодейства на контрабандната търговия с горива. За противодействие на контрабандата отговаря държавата чрез митници, чрез МВР, прокуратура, съд и т.н. Ако се признава, че има контрабанда, да се търсят контрабандисти там, където трябва. Откъде накъде ще се прехвърлят задължения, като се стоварва финансово бреме върху земеделските производители. Един комбайн работи около 30 дни, един трактор стотина дни. И тогава не зареждат всеки ден. Защо да се правят инвестиции, от които няма полза, а ще има трудови и текущи административни разходи.
 

У земеделските производители се наслагва съмнението, че промените са лобистки и обслужват доставчиците на нивоизмервателни устройства и електронни системи с фискална памет и собствениците на бензиностанции за продажба на дребно, а ефектът за фиска ще е повече от съмнителен.
 

Като се противопоставяме категорично на тези промени и като имаме предвид, че през 2012 година решение на проблема бе намерено по указание на премиера г-н Борисов и с участието на г-н Владислав Горанов – тогава зам. министър на финансите, ни дава основание да настояваме и да очакваме въпросът да бъде преразгледан, а промените отменени.

С уважение,

Председател на НСЗКБ:

/д-р П. Николов/
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!