Депутати се разтревожиха от рязкото намаление на изкупните цени на цвета от маслодайни рози тази пролет.
 
 
В рамките на парламентарния контрол народните представители Нада Клисурска-Жекова, Васка Ненчева, Донка Симеонова поставиха пред министър Порожанов въпроса какви мерки предвижда за подкрепа на българското розопроизводство, включително и за това да не се допускат нерентабилни изкупни цени.
 
„За съжаление през настоящата година изкупната цена на розовия цвят е много ниска, нерентабилна и е под нивото на направените разходи“, подчертават депутатите.
 
По данни на производители изкупните цени през миналата година са били 3.80-4.00 лв./кг розов цвят, докато тазгодишната кампания е започнала на 2.00-2.50 лв./кг. Стопаните от своя страна и през двете години предлагат на берачите надница около 1 лв./кг набран цвят.
 
Тримата народни представители припомнят, че в България са концентрирани две трети от световното производство на розово масло. Страната ни разполага с природни и климатични дадености, които гарантират уникални условия за отглеждане на маслодайната роза, а българското розово масло е вписано като защитено географско указание в Европейския регистър на защитените наименования за произход.
 
 
През последните осем години розовите градини в страната са увеличили площта си с около 20%, като през тази година достигат 40 700 декара. Само през 2016 г. увеличението на розовите градини е с 14%.
 
„В тази връзка е важно да се осигурят по-ефективни и защитни механизми за достъп до повече държавни и европейски субсидии и специално субсидиране за розопроизводството от държавния бюджет, с цел гарантиране постигането още през тази година на адекватни изкупни цени“, подчертават депутатите. 
 
Те настояват също да се потърси възможности за предоговаряне на обвързаната подкрепа за този сектор или да има целенасочена подкрепа на географски обособен район в който е концентрирано производството на рози. Народните представители очакват устен отговор от министъра в пленарната зала на парламента в кратък срок - до 25 май 2018 г.