България ще бъде през тази седмица домакин на първото по рода си събитие, посветено специално на стартъпите в хранително-вкусовата промишленост.

Агроиновации: Цифрова трансформация на българското земеделие

Събитието е наречено EIT Food Startup Awareness Event и ще се проведе на 5 и 6 декември в София.

Форумът се организира от EIT Food - Европейския институт за иновации и технологии в храните, съвместно с Институт за агростратегии и иновации.

Двудневното събитие ще бъде открито в 10:00 ч. на 5 декември в „Генератор“, бул. Черни връх 47, Бизнес център Витоша, с конференция на тема „Иновации и предприемачество в агро-хранителната система в България“.

Във форума ще участва и министърът на икономиката Емил Караниколов. 

Дискусия по все по-актуалните теми от дневния ред на европейската агро-хранителна екосистема, свързани с цифровизацията на хранителната промишленост и преобразуването на хранителната система е сред акцентите в първия ден на EIT Food Startup Awareness Event.

Във втория дискусионен панел, посветен на предизвикателствата, с които се сблъскват производителите на храни, участие ще вземат представители на сдруженията на преработвателната промишленост в България. 

От Европейския институт за иновации и технологии в храните ще представят мисиите и дейностите на ЕIT Food, като водещата инициатива за иновации в храните на Европа.

Събитието ще продължи с представители на български стартъп компании, които ще представят своите истории за успех и иновативни хранителни инициативи. 

Вторият ден от  EIT Food Startup Awareness Event (6 декември) е изцяло посветен на тези предприемачи и стартиращи компании, които имат идея с висок потенциал за бизнес в агро-хранителния сектор.

В работилницата за предприемачи в рамките на един ден ще бъдат представени техники за самооценка на възможностите за развитие на идеята в успешен бизнес.

С участниците в уъркшопа ще работят опитни обучители, които ще въведат стартиращите компании в ефективни техники за бизнес моделиране и валидиране на критичните елементи от спектъра на методологията Lean StartUp. 

Какво представлява EIT Food? Това е водеща европейска инициатива за иновации. Нейната цел е да направи хранителната система по-устойчива, здравословна и надеждна. Това е независим орган на Европейския съюз, създаден през 2008 г. да работи за предприемачеството и иновациите в хранителния сектор в Европа. 

Членовете на общността EIT Food са участници от световна класа в международната сфера на храните: над 50 партньори от водещи фирми, изследователски центрове и университети в 13 държави. 

Визията на EIT Food е да постави Европа в центъра на глобалната революция в иновациите и производството на храни и нейната стойност в обществото, като същевременно спомогне да се повишат уменията и предприемаческия дух в сектора и да разгърне потенциала на малките и средни предприятия.

Повече за EIT Food на www.eitfood.eu.