В рамките на последните 40 години производството на зеленчуци на закрито в Холандия значително се увеличи, като наедно с това броят на производителите намаля – от 8000 през 1980 г. до 1 260 през 2017 г. Т.е. става дума за спад от 85%, информира agropages.com.

Пример за успешно зеленчукопроизводство с добавена стойност

В същото време площите, заемани от оранжерии със зеленчуци, са нараснали със 7% до почти 5 хил. ха. 

В периода 1980 – 2017 г. средната площ, на която са отглеждани зеленчуци на закрито, се е увеличила 7 пъти. Това съответства на окончателните данни, с които разполага към 2017 г. статистическата служба в Холандия.

През 1980 г. площта на един производител, използващ оранжерии, възлиза средно на 0,6 ха срещу 4 ха през 2017 г.

Трябва да се отбележи, че увеличаването на оранжерийните площи става постепенно. Преди пет средно оранжерийните производители са разполагали с по 3 ха.

Повишаване на добива на квадратен метър

Частично благодарение на иновации като подобряване на разновидностите на насажденията, прецизно торене и използване на допълнително осветление, холандските оранжерийни стопанства са постигнали сериозен прогрес в добивите.

Преди 25 години реколтата от домати, отглеждани на закрито, е възлизала на около 40 кг на квадратен метър. Сега този показател е над 50 кг.

Средният обем на производство на оранжерийни зеленчуци се е увеличил с около 36% в периода 2000-2017 г.

Реколтата от оранжерийни ягоди почти се е утроила – 177%, а производството на тиквички – удвоило – 138%. Освен това е регистрирано значително увеличение на оранжерийното производство на домати – със 75% и патладжани – 61%.

Оранжерийното отглеждане на зеленчуци в Холандия представлява един от трите селскостопански сектора, които за последните 17 години са регистрирали увеличение на оборота с над 1 млн. евро. През 2017 г. тази сума превиши 2 млн. евро.

Площта на десетте най-големи оранжерийни стопанства в страната възлиза на 486 ха през 2017 г. Става дума за около 10% от общата площ, която се използва за отглеждане на зеленчуци в оранжерии.

През 2000 г. този показател бе само 3% от общата площ.

Обороти

Оборотът, реализиран от десетте най-големи оранжерийни ферми, се е увеличил с около 5 млн. евро през 2000 г. до над 21 млн. евро през 2017 г.

Средно в едно неголямо стопанство работят 18 души. В големите ферми служителите достигат до 170 души.