През последните поне 20 години производителите в Нидерландия не получават никакви плащания, обвързани с производството, нито други форми на подкрепа на доходите, като директни плащания. Това коментира Дориана Миленкова – съветник по земеделие и храни в Посолството на Нидерландия у нас, за Агри.БГ.

На какво могат да ни научат холандците?

По думите й селското стопанство е бизнес като всеки друг и се очаква да печели от пазара. В Нидерландия държавното и европейското финансиране е насочено предимно към публично-частни партньорства, които изпълняват консенсусни програми в областта на иновациите. 

„Парите са насочени към проучвания на експериментални технологии и производства. Партньори освен държавата са производители, доставчици на оборудване и научно-образователни институти – тъй нареченият нидерландски „златен триъгълник“, обясни Дориана Миленкова.

Като успешен пример тя даде организацията „Топ сектор – градинарство и посадъчен материал“, която цели да запази водещата роля на Нидерландия в областта на оранжерийното производство на зеленчуци и цветя.

„Организацията работи вече 10 години и включва водещи компании по цялата верига – от семето да потребителя. Нейните цели са свързани с конкурентоспособността, маркетинга и устойчивостта – екологична и социална“, разказа младата дама.

През 2019 г. в Нидерландия стартира и една съвсем нова инициатива – „Да отгледаме бъдещето“. Тя е насочена към търсене на решения за адаптиране на земеделието към модерните предизвикателства, като климатични промени, урбанизация, свръхнаселение. 

Дориана Миленкова: „Днес над 80% от производителите на плодове и зеленчуци в Нидерландия са част от организации на производители.”

Интересен пример от тази инициатива в областта на градинарството е разработването на сортове полски зеленчуци, които могат да се отглеждат върху засолени площи. 

„Както виждате в Нидерландия предпочитат да подпомагат сектора в инвестициите за проучвания и развойна дейност, които да носят по-сигурно производство и по-големи печалби в годините напред“, твърди съветникът по земеделие и храни.

Тя припомни, че Нидерландия е една от страните основателки на Европейския съюз (ЕС), която е успяла през годините ефективно да се възползва от европейските субсидии, за да подкрепи организациите на производители. 

„Колкото и различни да са условията за земеделие в двете страни, бихме искали българските фермери да научат от своите колеги как да се кооперират и сътрудничат с останалите участници в производствената верига. Посолството на Нидерландия участва в ИнтелиФреш 2020 именно с тази цел – да информира и вдъхнови българските производители на плодове и зеленчуци да работят и печелят заедно и повече“, каза за финал Миленкова.

Ако искате да научите още новости за оранжерийното производство и възможностите за приложението им в България, включете се в ИнтелиФреш 2020. Записвания текат на сайта на форума.