Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви, че неговият първостепенен приоритет в преговорите за новия бюджет на ЕС е "защитата на малките и средните земеделски производители, които остават гръбнака на европейското производство на храни и селските общности".
 
 
Комисарят направи това изявление на 20 април в рамките на т. нар. граждански диалог с 400 земеделски стопани в град Килкени, Ирландия.
 
"Общата селскостопанска политика (ОСП) е една европейска история на успеха и считам, че тя представлява голяма ценност за нашите граждани, като им гарантира най-доброто качество и безопасност на храните в света, както и поддържането на устойчивостта и привлекателността на нашите селски райони", каза Хоган.
 
Той обаче предупреди, че предизвикателството за защита на ОСП този път е безпрецедентно. "Brexit  отвори дупка от 12 млрд. евро в общия европейски бюджет, а значението на други приоритети като сигурността, миграцията и отбраната се увеличи през последните години“, припомни еврокомисарят.
 
Затова, по думите му, в много случаи ОСП се разглежда като очевидна мишена за съкращения на финансирането. Държавите членки имат възможността да компенсират дефицита, предизвикан Brexit, като допринесат с по-висок процент от своя брутен вътрешен продукт, за да се осигурят средства за силна ОСП.
 
 
"През последните месеци се срещнах с министър-председателите на Ирландия, Унгария, Португалия, Франция, Словения и балтийските държави и те са възприемчиви към моите аргументи“, допълни Хоган.
 
В същото време той призова да бъдем реалисти, защото при липса на по-големи постъпления от страните-членки ще има съкращение в бюджета на ОСП. Според него, сега целта е да се изгради възможно най-силната коалиция, която да не допусне най-лошия вариант на  съкращения. По думите на Хоган, стремежът е „да постигнем най-добрия резултат в един труден сценарий“.
 
"Доходите на земеделските производители трябва и в бъдеще да бъдат подкрепяни - особено нашите малки и средни земеделски производители. Това е ролята и задължението на ОСП, както е посочено в учредителните договори на ЕС. И ако очакваме земеделските стопани да имат по-голям принос по отношение на предизвикателствата, свързани с климата и други обществени цели, те трябва да бъдат възнаградени за тази работа“, подчерта европейският комисар.
 
Според него, това означава равенство и справедливост за земеделците, които осигуряват на европейските граждани толкова много обществени блага.