Заради Брекзит страните-членки на Европейския съюз трябва да повишат съфинансирането в общата селскостопанска политика за следващата многогодишна финансова рамка.
 
 
Това заяви еврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган в изказване пред Европейския парламент (ЕП). По думите на Хоган, ако това стане, селскостопанските производители, които ползват такива средства, ще запазят сегашното си ниво.
 
„Обединеното кралство - един от основните нетни вносители, напуска Европейския съюз. Предвид този факт, многогодишната финансова рамка изисква 1.1 на сто от брутния вътрешен продукт на останалите 27 страни-членки. Комисията, която не може да управлява дефицит, както всяка останала страна-членка, трябва да предложи бюджет, който да отразява тази реалност.
 
Предложихме бюджет от 365 милиарда евро за 2021-2027-ма година за Общата селскостопанска политика (ОСП), което е по-малко от 5 на сто“, отбеляза Хоган по време на обсъждането на визията на Комисията по селско стопанство в ЕП за новата ОСП 2021-2027 г. 
Директните плащания са по-малко от 4 на сто, посочи Хоган и обясни, че идеята е да има баланс между европейската и националната помощ за земеделските стопани - в смисъл на съфинансиране. 
 
„Ако страните-членки вземат единодушното решение да увеличат нивото на съфинансиране,  няма причини селскостопанските области, които ползват обществени фондове,  да не поддържат сегашните нива", коментира Хоган, цитиран от БНР.